Lägg i kom-ihåg-listan

Utomhus - Måla träfönster

Denna bruksanvisning gäller vid målning av ytterfönster av trä. Fönster har släta, hyvlade ytor och en del  vassa kanter och kräver en färg som är slitstark, ger bra kanttäckning och har god utflytning. Därför är det viktigt att använda Jotuns rekommenderade produkter för fönstermålning. Idag levereras oftast nya fönster färdigmålade, men vid behov av uppfräschning går det bra att måla om dem med Jotuns rekommenderade produkter.

Steg 1: Förarbete

En förutsättning för ett bra resultat vid målning är ett noggrant utfört förarbete. Börja med att tvätta med JOTUN Kraftvask (följ bruksanvisningen noga). Tänk på att JOTUN Kraftvask kan etsa glas. Skölj noga med vatten så att inga tvättmedelsrester blir kvar på ytan. Vakuum- och doppimpregnerat trä, samt industrilackade ytor där behandlingen innehåller vax eller andra vattenavvisande tillsatser, skall avfettas med thinner. Lös färg och lösa träfibrer avlägsnas genom skrapning/slipning. Halvblanka och blanka ytor (gammal intakt färg och industrilackande ytor) mattslipas noga. Avrunda skarpa kanter med slippapper. Glöm inte att avlägsna allt slipdamm.  Applicera JOTUN Alg- och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning. Underlaget skall vara rent, fast och torrt innan vidare behandling påbörjas.

  • Rengör
  • Vid behov avfetta och mattslipa
  • Applicera JOTUN Alg- och mögeldesinfektion

Steg 2: Grundning

JOTUN Impregnering tre kan med fördel appliceras på fuktutsatta detaljer och ändträ för ett extra skydd mot rötsvampar och träätande insekter. Nya trärena fönster skall sedan grundas med VISIR Oljegrunning pigmentert. Tidigare målade fönster skall normalt sett inte grundas så länge det befintliga färgskiktet är intakt. Har däremot tidigare färgskikt börjat flagna och/eller det finns områden med löst sittande färg så skall dessa skrapas ned till bart trä. Därefter fläckgrundas alla trärena ytor med VISIR Oljegrunning pigmentert. VISIR Oljegrunning klar används om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5°C. Grundningen skall strykas ut noga och inte bilda film på ytan.   

  • Allt bart trä fläckgrundas med VISIR Oljegrunning pigmentert
  • Grundningen skall tränga in i underlaget och inte bilda film på ytan

Steg 3: Målning

För att få ett vackert resultat och ett fullgott skydd på tidigare målade ytor appliceras två fylliga strykningar DEMIDEKK Ultimate fönster eller DRYGOLIN Fönsterfärg. Två strykningar färg krävs för att säkra lång hållbarhet samt för att ge rätt kulör och glans. För att uppnå rätt skikttjocklek på färgen på tidigare obehandlade fönster appliceras tre fylliga strykningar av vald fönsterfärg.  
  • Applicera 2 eller 3 strykningar fönsterfärg

Lägg i kom-ihåg-listan