Lägg i kom-ihåg-listan

Utomhus - Måla obehandlad och tidigare målad betong

Denna bruksanvisning gäller vid målning av betong. Äldre betongbyggnader kan ha problem med armeringskorrosion som uppstår då fukt och koldioxid (CO2) tränger in i betongen och når armeringsjärnet. Detta kan visa sig som till exempel rostutslag (missfärgningar) och sprickbildning i betongytan. Ytbehandling av betong med armeringsjärn kräver målningssystem som reducerar tillgången på koldioxid vilket minskar risken för korrosion. JOTUN Mur akryl är lämplig för målning av betong. Om betongen är sugande går det också att använda systemet JOTUN Mur silikat. OBS! Jotun rekommenderar inte att målning av betongelement.

Steg 1: Förarbete

Börja med att avlägsna eventuell betonghud mekaniskt, t.ex. genom maskinslipning. Avlägsna allt slipdamm. Tvätta smutsiga ytor med JOTUN Kraftvask. Det är viktigt att skölja rikligt med vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester.Ta bort löst sittande färg, puts och kalkfärg.  Ytorna skall vara torra och putsreparationer skall ha härdat minst 4 veckor innan innan vidare behandling påbörjas. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målning kan ske.  

  • Rengör
  • Avlägsna lös betong. Ytan som behandlas skall vara fast bunden.

Steg 2: Grundning

Alla bara betongytor fläckgrundas. Om hela ytan är obehandlad skall hela ytan grundas. Vid målning med systemet JOTUN Mur Silikat skall du grunda med JOTUN Mur silikat binder förtunnad 1:1 med vatten. Vid målning av systemet JOTUN Mur akryl skall du grunda med JOTUN Mur grundning. Tidigare målade ytor skall inte grundas alls. 

  • Grunda

Steg 3: Målning

När du ska måla med systemet JOTUN Mur silikat och har ett underlag som är ojämnt och/eller har sprickor, rekommenderar vi att du först gör en mellanstrykning med 5 delar JOTUN Mur silikat mellanstrykning blandat med 1 del JOTUN Mur silikat binder. Om underlaget är jämnt eller nytt applicerar du istället en strykning med 2 delar JOTUN Mur silikat färg blandat med 1 del JOTUN Mur silikat binder som mellanstrykning. Systemet JOTUN Mur Akryl har ingen produkt för mellanstrykning.

Om du har gjort en mellanstrykning krävs endast en slutstrykning med färdigfärgen.  


  • Vid behov, använd lämplig mellanstrykning. 
  • Applicera 1-2 strykningar slutstrykningsfärg (beroende på om mellanstrykningen använts eller inte)

Lägg i kom-ihåg-listan