Lägg i kom-ihåg-listan

Utomhus - Måla obehandlade ytterdörrar

Denna bruksanvisning gäller målning av nya obehandlade ytterdörrar. Ytterdörrar kräver en slitstark färg med bra kanttäckning och god utflytning. Därför bör färger avsedda för målning av fasader inte användas.

Steg 1: Förarbete

Börja med att skruva bort dörrhandtag och dörrbeslag. Rengör sedan ytan genom att ta bort damm, smuts och fett från underlaget med JOTUN Husvask. Det är viktigt att skölja rikligt med vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Skarpa kanter rundas av med sandpapper. Nya dörrar avfettas med thinner. Väderslitet, grånat trä skall slipas ned till friskt trä. Underlaget skall vara rent, fast och torrt innan vidare behandling.

  • Rengör
  • Avfetta ytan
  • Eventuellt slipning för att avlägsna grånat, väderslitet trä

Steg 2: Grundning

Grunda dörren med VISIR Oljegrunning pigmentert. Se till att grundningen stryks ut ordentligt och tränger ner i underlaget. VISIR Oljegrunning pigmentert skall inte bilda film på ytan. Ändträ skall mättas extra noga, påför 3-4 strykningar vått-i-vått, dvs utan att oljan får torka mellan strykningarna.

  • All bart trä skall grundas med VISIR Oljegrunning pigmentert

Steg 3: Målning

Applicera 3 strykningar med täckfärg för att få ett tillräckligt gott skydd och lång hållbarhet. Använd en pensel/roller av god kvalitet avsedd för släta underlag. 

  • Applicera 3 strykningar
  • Använd alltid verktyg utav god kvalitet

Lägg i kom-ihåg-listan