Lägg i kom-ihåg-listan

Utomhus - Måla grundad panel

Denna bruksanvisning gäller vid målning av färdiggrundad panel. Färdiggrundad panel är tidsbesparande och ger en bra utgångspunkt för ett fortsatt problemfritt underhåll, såvida panelen behandlas snarast möjligt efter uppsättning. Vår rekommendation är att den färdiggrundade panelen behandlas inom 2 månader efter montering.  


OBS! Det är viktigt att träet är ordentligt grundat så att underlaget är vattenavvisande och ger en bra vidhäftning för vidare behandling. Vid målning av färdiggrundad panel bör du därför med hjälp av ett vattentest försäkra dig om att panelen är tillräckligt mättad med grundning. Detta görs genom att hälla lite vatten på panelen. Om vattnet suger in så att det blir en mörkare fläck är underlaget inte tillräckligt grundat och du behöver då bättra på grundningen. Om vattnet däremot pärlar sig på ytan är underlaget tillräckligt grundat och du kan färdigmåla utan ytterligare grundning. Observera dock att ändträ alltid grundas med Visir Oljegrunning innan målning då detta är en obehandlad kapyta. Grundfärger som innehåller linolja kan orsaka linoljeblåsor vid övermålning.  
Steg 1: Förarbete

En förutsättning för ett bra resultat vid ommålning är ett noggrant utfört förarbete, och det gäller även fabriksgrundat virke. I de fall då panelen har blivit smutsig börjar du med att tvätta med JOTUN Husvask. Om panelen har stått obehandlad i mer än 4-6 veckor skall underlaget tvättas med JOTUN Kraftvask och stålborstas. Det är viktigt att tvättmedelsrester sköljs bort med riktigt med rent vatten. Applicera sedan JOTUN Alg- och mögeldesinfektion och låt produkten torka in på väggen innan vidare behandling. Se bruksanvisningen på flaskan för mer instruktioner. Önskas ett extra skydd mot rötsvampar och träätande insekter kan JOTUN Impregnering tre med fördel appliceras på trärena, fuktutsatta detaljer och ändträ.  Underlaget skall vara rent, fast och torrt, och fukthalten i träet skall vara under 18% innan målning påbörjas.   

  • Rengör  
  • Applicera JOTUN Alg- och mögeldesinfektion
  • Applicera eventuellt JOTUN Impregnering tre på extra utsatta ställen

Steg 2: Grundning

Färdiggrundad panel skall normalt sett inte grundas på nytt, men det är viktigt att ändträ och sågade ytor grundas med VISIR Oljegrunning pigmentert vid montering. Dessa ytor är väldigt utsatta och ca 70-80% av alla rötskador uppstår här eftersom obehandlat ändträ suger upp vatten som sedan blir kvar i träet. Applicera därför 3-4 strykningar VISIR Oljegrunning Pigmentert vått-i-vått (utan att strykningarna hinner torka).  

  • Ändträ och sågade ytor grundas med VISIR Oljegrunning pigmentert.
OBS! Det är viktigt att träet är ordentligt grundat så att underlaget är vattenavvisande och ger en bra vidhäftning för vidare behandling. Om panelen har stått obehandlad längre än tillverkarens rekommendationer, eller om behandlingen ser ut att vara för mager, bör du med hjälp av ett vattentest försäkra dig om att panelen är tillräckligt mättad med grundning. Detta görs genom att ta lite på vatten på panelen. Om det blir en mörkare fläck är underlaget inte tillräckligt grundat och du behöver då bättra på grundningen. Om vattnet däremot pärlar sig på ytan är underlaget tillräckligt grundat. Solutsatta väggar skall som regel grundas igen om de inte har behandlats inom tillverkarens rekommendationer. Panelen behöver då även stålborstas. 


Steg 3: Målning

För att säkra lång hållbarhet samt för att ge rätt kulör och glans bör du applicera två fylliga strykningar av Jotuns rekommenderade täckfärg på ohyvlade ytor, och tre fylliga strykningar på hyvlade ytor.   

  • Applicera 2 strykningar av täckfärg på ohyvlade ytor och 3 strykningar på hyvlade ytor. 

Lägg i kom-ihåg-listan