Lägg i kom-ihåg-listan

Utomhus - Måla obehandlade putsytor

Denna bruksanvisning gäller vid målning av mur- och putsytor som är behandlade sedan tidigare. Begreppet mur omfattar mineraliska underlag som till exempel Leca, Siporex, betongblock och tegel. Serien JOTUN Mur består av produkter som är särskilt lämpade för putsade fasader och andra mineraliska underlag. JOTUN Mur erbjuder olika färgsystem för olika underlag, alla uppbyggda för att på bästa sätt skydda, försköna och bevara mur- och putsytor utomhus. De olika JOTUN Mur-serierna har förbehandlings- och grundningssystem som i kombination med de olika färgtyperna gör det möjligt att måla utomhus under större delen av året. JOTUN Premium mur är lämplig både för tidigare målad och för obehandlad puts. JOTUN Mur silikat är lämplig för målning av K-puts samt mineraliska, sugande underlag. Dettayste kräver dock att uderlaget är mineraliskt. JOTUN Mur akryl är speciellt lämplig för betong, grundmur, cementrik puts och cementfiberplattor.

Steg 1: Förarbete

Smutsiga ytor tvättas med JOTUN Kraftvask. Det är viktigt att skölja rikligt med vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Avlägsna all lös puts och kalk. Tegelsten skall putsas innan målning. Ytorna skall vara torra och putsreparationer skall ha härdat minst 4 veckor innan innan vidare behandling påbörjas. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målning kan ske.

  • Rengör
  • Avlägsna lös puts. Ytan som målas skall vara fast bunden.

Steg 2: Grundning

Alla ytor skall grundas.  Vid målning med systemet JOTUN Premium mur skall JOTUN Premium mur grundning användas. Vid målning med systemet JOTUN Mur silikat skall underlaget grundas med JOTUN Mur silikat binder förtunnad 1:1 med vatten. Vid målning med systemet JOTUN Mur akryl skall man grunda med JOTUN Mur grundning.   
  • Grunda med lämplig grundning

Steg 3: Målning

Om du skall måla med systemet JOTUN Premium mur och ditt underlag är ojämnt och/eller har småsprickor, rekommenderar vi först en strykning med JOTUN Premium mur filler. 


När du ska måla med systemet JOTUN Mur silikat och har ett underlag som är ojämnt och/eller har småsprickor, rekommenderar vi att du först gör en mellanstrykning med 5 delar JOTUN Mur silikat mellanstrykning blandat med 1 del JOTUN Mur Silikat Binder. Om underlaget är jämnt eller nytt applicerar du istället en strykning med 2 delar JOTUN Mur silikat färg blandat med 1 del JOTUN Mur silikat binder som mellanstrykning.

Om du har gjort en mellanstrykning krävs endast en slutstrykning med färdigfärgen, annars påförs 2 strykningar.

  • Vid behov, använd lämplig mellanstrykning. 
  • Applicera 1-2 strykningar slutstrykningsfärg (beroende på om mellanstrykningen använts eller inte)

Lägg i kom-ihåg-listan