Lägg i kom-ihåg-listan

Utomhus - Måla tidigare målade dörrar

Denna bruksanvisning gäller vid målning av tidigare målade ytterdörrar. Ytterdörrar kräver en slitstark färg med bra kanttäckning och god utflytning. Därför bör färger avsedda för målning av fasader inte användas. Nya dörrar levereras ofta färdigmålade från fabrik, men kan i de flesta fall övermålas.

Steg 1: Förarbete

Börja med att skruva bort dörrhandtag och dörrbeslag. Rengör sedan ytan för att få bort damm, smuts och fett från underlaget. Nya målade dörrar som stått utomhus mer än 4-6 veckor tvättas med JOTUN Husvask innan målning. Äldre, tidigare målade dörrar tvättas med JOTUN Kraftvask. Det är viktigt att skölja rikligt med vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Underlaget skall vara rent, fast och torrt innan vidare behandling.   


Industrilackade dörrar avfettas med thinner och mattslipas noga. Skarpa kanter rundas av med sandpapper. Lös färg och lösa träfibrer avlägsnas genom skrapning och slipning.
 

  • Rengör
  • Slipa
  • Avlägsna slipdamm

Steg 2: Grundning

Tidigare målade dörrar med intakta färgskikt skall normalt sett inte grundas. Finns det däremot bart trä någonstans så skall dessa ytor fläckgrundas med VISIR Oljegrunning pigmentert. Se till att grundningen stryks ut ordentligt och tränger ner i underlaget. VISIR Oljegrunning pigmentert skall inte bilda film på ytan. Eventuellt överskott skall torkas av med en trasa.

  • Tidigare målade ytor med intakt färgskikt skall ej grundas
  • Bart trä skall grundas med VISIR Oljegrunning pigmentert

Steg 3: Målning

Tidigare målade dörrar skall strykas 2 gånger med täckfärg för att få ett vackert utseende och ett skydd som håller länge. Om du har fläckgrundat med VISIR Oljegrunning Pigmentert skall de grundade ytorna fläckmålas så att de får totalt 3 strykningar med täckfärg. Använd penslar av god kvalitet för att underlätta arbetet och få ett snyggt slutresultat. Be om råd i din butik.    

  • Applicera minst 2 strykningar täckfärg
  • Använd lämpliga verktyg utav god kvalitet

För att minska risken för avflagning på grund av kondensvandring i träet är det bra att lägga en behandling mer på insidan än på utsidan. När det gäller till exempel garageportar är det alltså bra att applicera en extra strykning invändigt.

Lägg i kom-ihåg-listan