Lägg i kom-ihåg-listan

Utomhus - Måla metall

Denna bruksanvisning gäller målning av metall utomhus. Det finns många olika typer av metall, och av grundningar och ytbehandlingar på metall. Kontakta tillverkaren av metallunderlaget för råd om underhållsprodukter. Våra arbetsbeskrivningar och råd är generella och fungerar väl i de flesta fall. Det går alldeles utmärkt att måla tak- och stuprännor, utelampor, brevlådor och andra metalldetaljer enligt dessa beskrivningar. Zink och galvaniserade underlag bör exponeras utomhus i minst 1 år innan behandling för att säkerställa att ytan är oxiderad.

Steg 1: Förarbete

Gammal färg med god vidhäftning till underlaget behöver inte avlägsnas, men ytan skall tvättas med JOTUN Kraftvask och därefter sköljas noggrant med rent vatten. Avlägsna rost, gammal lös färg, olja och smuts genom slipning, blästring och/eller stålborstning. Avlägsna eventuellt damm noga. Nytt galvaniserat stål och aluminium avfettas med förtunning och tvättas (etsas) med JOTUN Kraftvask blandat med vatten i förhållande 1:5. Se till att skölja noga med kallt, rent vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester från ytan. Underlaget ska vara torrt, rent och fast innan vidarebehandling. 

  • Rengör
  • Avlägsna rost och lös färg genom skrapning/stålborstning/slipning

Steg 2: Grundning

Tidigare målad, icke rostangripen metall där färgen som har god vidhäftning till underlaget, behöver normalt sett inte grundas. Matta bara ner färgytan med fint slippapper för att säkra god vidhäftning. Bar metall grundas med två strykningar QUICK Bengalack Rostskyddsfärg, gärna i samma eller liknande kulör som färdigfärgen. För att undvika problem med att färgen flagar är det viktigt att metallen är rostskyddsbehandlad. Om du tidigare haft problem med avflagning på ytan skall all lös färg skrapas bort och all bar metall fläckgrundas med två strykningar QUICK Bengalack Rostskyddsfärg. Vid behandling av stora metallkonstruktioner, ta kontakt med JOTUN teknisk service. 

  • Tidigare målade ytor mattslipas
  • Bar metall grundas/fläckgrundas med två strykningar QUICK Bengalack Rostskyddsfärg

Steg 3: Målning

Du kan använda olika produkter som slutstrykning beroende på vilket utseende du önskar på ytan. Är du nöjd med utseendet på QUICK Bengalack Rostskyddsfärg appliceras en tredje strykning som slutstrykning. I annat falla appliceras två strykningar QUICK Bengalack Universallack,  DEMIDEKK Ultimate Fönster eller DRYGOLIN Fönsterfärg. Vid målning av större ytor går det bra att slutstryka med DEMIDEKK Ultimate. 

  • Applicera en tredje strykning med QUICK Bengalack Rostskyddsfärg eller 2 strykningar med annan lämplig produkt 

Lägg i kom-ihåg-listan