Lägg i kom-ihåg-listan

Utomhus - Täcklasera ny, obehandlad panel

Denna bruksanvisning gäller vid behandling av ny, obehandlad träpanel. Träpanel kan laseras, täcklaseras eller täckmålas. Obehandlad panel bryts snabbt ner av solen och bör därför behandlas så snart som möjligt. En snabb behandling av ny panel ger bästa möjliga resultat på lång sikt. 

Steg 1: Förarbete

En förutsättning för ett bra resultat vid målning är ett noggrant utfört förarbete. Tänk på att de ytor som är mest utsatta för solen kräver extra noggrannt förarbete. Börja med att avlägsna damm och smuts från ytan. Nytt trä som stått obehandlat i 4 veckor tvättas med JOTUN Husvask och stålborstas. Det är viktigt att tvättmedelsrester sköljs bort med rikligt med vatten. Applicera sedan JOTUN Alg- och mögeldesinfektion och låt produkten torka in på väggen innan vidare behandling. Se bruksanvisningen på flaskan för mer instruktioner. Önskas ett extra skydd mot rötsvampar och träätande insekter kan JOTUN Impregnering tre med fördel appliceras på trärena, fuktutsatta detaljer och ändträ. Fukthalten i träet skall vara under 18% innan målning påbörjas.    

  • Rengör eventuellt
  • Stålborsta eventuellt
  • Applicera evnentuellt JOTUN Alg- och mögeldesinfektion
  • Applicera eventuellt JOTUN Impregnering tre på extra utsatta ställen

Steg 2: Grundning

Nytt virke (även tryckimpregnerat virke) skall grundas med VISIR Oljegrunning pigmentert omgående, inom 4 veckor, efter att det monterats utomhus. Om möjligheten finns kan ny panel med fördel grundas innan den monteras. Tänk särskilt på att applicera 3-4 strykningar VISIR Oljegrunning pigmentert vått-i-vått (utan att strykningarna hinner torka) på allt ändträ eftersom dessa är väldigt utsatta. Ca 70-80 % av alla rötskador uppstår här. Om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5°C används VISIR Oljegrunning klar. Grundningen skall strykas ut noga och inte bilda film på ytan.   

  • Grunda med VISIR Oljegrunning pigmentert
  • Applicera 3-4 strykningar VISIR Oljegrunning pigmentert vått-i-vått på ändträ 
  • Grundningen skall tränga ner i underlaget och inte bilda film på ytan

Steg 3: Målning

För att säkra lång hållbarhet samt för att ge rätt kulör och glans bör du applicera två fylliga strykningar täcklasyr på ohyvlade ytor, och tre fylliga strykningar på hyvlade ytor.   

  • Applicera 2 strykningar täcklasyr (3 strykningar på hyvlade ytor)

Lägg i kom-ihåg-listan