Lägg i kom-ihåg-listan

Utomhus - Täcklasera tidigare laserad panel

Denna bruksanvisning gäller vid täcklasering av tidigare laserad panel. 

Steg 1: Förarbete

En förutsättning för ett bra resultat vid ommålning är ett noggrant utfört förarbete. Detta gäller även tidigare laserade ytor. Börja med att tvätta med JOTUN Kraftvask (följ bruksanvisningen noga). Skölj väggen noga med vatten efteråt för att avlägsna eventuella tvättmedelsrester på ytan. Lös lasyr och lösa träfibrer avlägsnas genom skrapning och stålborstning. För att säkra god vidhäftning för vidare behandling är det viktigt att detta arbete görs ordentligt. Applicera sedan JOTUN Alg- och mögeldesinfektion och låt produkten torka in på väggen innan vidare behandling. Se bruksanvisningen på flaskan för mer instruktioner. Önskas ett extra skydd mot rötsvampar och träätande insekter kan JOTUN Impregnering tre med fördel appliceras på trärena, fuktutsatta detaljer och ändträ. Fukthalten i träet skall vara under 18% innan målning påbörjas.   

  • Rengör
  • Avlägsna nedbruten lasyr och grånat trä genom skrapning/stålborstning
  • Applicera JOTUN Alg- och Mögeldesinfektion
  • Applicera eventuellt JOTUN Impregnering tre på extra utsatta ställen

Steg 2: Grundning

Utvändig panel som redan är laserad skall normalt sett inte grundas så länge det befintliga lasyrskiktet är intakt. Har däremot tidigare lasyrskikt börjat flagna och/eller det finns områden med löst sittande lasyr så skall dessa skrapas ned till bart trä. Därefter fläckgrundas alla trärena ytor samt sugande underlag med VISIR Oljegrunning pigmentert. VISIR Oljegrunning klar används om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5°C. Grundningen skall strykas ut noga och inte bilda film på ytan.    
Ändträ mättas extra noga, påför 3-4 strykningar vått-i-vått, dvs utan att oljan hinner torka mellan strykningarna.

  • Allt bart trä fläckgrundas med VISIR Oljegrunning pigmentert
  • Grundningen skall tränga ner i underlaget och inte bilda film på ytan

Steg 3: Målning

På tidigare laserade ytor appliceras två strykningar med täcklasyr. Detta är vad som krävs för att säkra lång hållbarhet samt för att ge rätt kulör och glans. På hyvlade ytor rekommenderar vi tre strykningar för bäst möjliga skydd.  

  • Applicera 2 strykningar täcklasyr (3 strykningar på hyvlade ytor)

Lägg i kom-ihåg-listan