Lägg i kom-ihåg-listan

Utomhus - Täcklasera tidigare täcklaserad panel

Denna bruksanvisning gäller vid täcklasering av tidigare täcklaserad panel utomhus.

Steg 1: Förarbete

En förutsättning för ett bra resultat vid ommålning är ett noggrant utfört förarbete. Detta gäller även tidigare täcklaserat trä. Börja med att tvätta med JOTUN Kraftvask (följ bruksanvisningen noga). Skölj noga med vatten efteråt så att inga tvättmedelsrester blir kvar på ytan. Lös färg och lösa träfibrer avlägsnas genom skrapning/stålborstning. Applicera sedan JOTUN Alg- och Mögeldesinfektion och låt produkten torka in på väggen innan vidare behandling. Se bruksanvisningen på flaskan för mer instruktioner. Önskas ett extra skydd mot rötsvampar och träätande insekter kan JOTUN Impregnering Tre med fördel appliceras på trärena, fuktutsatta detaljer och ändträ. Fukthalten i träet skall vara under 18% innan målning påbörjas.  

  • Rengör
  • Applicera JOTUN Alg- och Mögeldesinfektion
  • Applicera eventuellt JOTUN Impregnering Tre på extra utsatta ställen

Steg 2: Grundning

Utvändig panel som redan är täcklaserad skall normalt sett inte grundas så länge det befintliga färgskiktet är intakt. Har däremot tidigare färgskikt börjat flagna och/eller det finns områden med löst sittande täcklasyr på ytan så skall dessa skrapas ned till bart trä. Därefter fläckgrundas alla trärena ytor med VISIR Oljegrunning Pigmentert. VISIR Oljegrunning Klar används om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5°C. Grundningen skall strykas ut noga och inte bilda film på ytan.  

  • Allt bart trä fläckgrundas med VISIR Oljegrunning Pigmentert
  • Grundningen skall tränga in i underlaget och inte bilda film på ytan

Steg 3: Målning

På de ytor där det tidigare färgskiktet är intakt appliceras två strykningar täcklasyr. Detta är vad som krävs för att säkra lång hållbarhet samt för att ge rätt kulör och glans. På hyvlade ytor rekommenderar vi tre strykningar för bäst möjliga skydd. 

  • Applicera 2 strykningar täcklasyr (3 strykningar på hyvlade ytor)

Lägg i kom-ihåg-listan