Ett bra underlag för lackning av trä

Innan lack påföres är det bra att skydda träet med rikliga mängder konserverande olja. Syftet med detta är att impregnera träet samt att förbereda underlaget för lack.

JOTUN Yachting rekommenderar Clipper I som grundning på träbåtar. Clipper I är en konserverande olja för träbåtar och fungerar även på exotiska träslag. Det är en specialolja som har mycket god inträngning. Clipper I gör träet vattenavvisande och minskar på så sätt risken för uppkomst av svamp och röta samt förbereder ytan för vidare behandling med andra JOTUN Yachting produkter. Clipper I är speciellt framtagen för träbåtar och den fungerar på alla träslag både på in- och utsidan. 

1. Täckning

Innan arbetet påbörjas måste alla ytor som inte skall lackas täckas eller maskeras med lösningsmedelsbeständig plast och tejp. Om båten nyligen påförts bottenfärg är det viktigt att denna skyddas med täckmaterial under slipnings- och lackningsarbetet. 


2. Skyddsutrustning

Tänk på att skydda dig med lämpligt ansiktsskydd, handskar, skyddsglasögon och andningsskydd. Följ anvisningar på produktens etikett och tekniska datablad för korrekt och säker användning av produkterna.

3. Omrörning

Alla färgtyper skall röras om ordentligt innan påföring. Dålig omrörning kan orsaka felaktig torktid, låg glans samt försämrad slitstyrka. I mindre emballage kan du använda en rörpinne, i större behållare är det bättre att använda en mekanisk omrörare. Oavsett vad som används är det viktigt att redskapet är rent, för att undvika att det kommer smuts och partiklar i färgen.

4. Verktyg

 • Pensel: Gör att du kan komma åt mindre lättillgängliga ytor och är det mest använda verktyget. Den skall tåla lösningsmedel och vara av god kvalitet då risken minskar för att penselhår fastnar i lacken.
 • Rulle: Kort- eller medellånghårigt rulle som tål lösningsmedel kan med fördel användas. 

5. Förabrete

För att få ett bra slutresultat krävs ett noggrant förarbete. För att få perfekt finish bör du lägga 80% av tiden på förarbetet. Alla ytor skall tvättas och sköljas med färskvatten, avfetta om nödvändigt. När ytan är ren bör den slipas l��tt för att säkra god vidhäftning. Tidigare lackade ytor i relativt gott skick slipas lätt med 280-320 papper och eventuella skador repareras innan fler lager lack påföres. Mindre skador kan åtgärdas genom att du fyller dem med samma lack som tidigare använts. Avsluta med att slipa lätt på skadan för att erhålla en jämn och slät yta. Om den tidigare lackade ytan är i dåligt skick bör lacken avlägsnas skrapning, slipning eller eventuellt med varmluftspistol.

6. Påföring

Nytt trä skall mättas med en penetrerande olja, Clipper I. Påför 5-15 strykningar tills träet är ordentligt mättat. För bästa skydd bör sedan 4-5 strykningar av en-komponent lack påföras. Tunna strykningar ger hög glans och en fin yta. För bästa finish slipas ytan mellan varje strykning. Mellanslipning ger också bättre slitstyrka, hållbarhet och jämnare filmtjocklek. 
Undvik påföring under ogynnsamma väderförhållanden så som stark vind, stark sol, höga temperaturer (mitt på dagen en varm sommardag), låga temperaturer, hög luftfuktighet eller regn. Att tillsätta lösningsmedel rekommenderas inte, då detta reducerar filmtjockleken på varje lager färg och ökar risken för spill osv. Om du måste måla i stark vind eller vid höga temperatur kan 5-10% lösningsmedel tillsättas. Var alltid uppmärksam på väderförhållandena för att uppnå bästa möjliga slutresultat. Använd bara Jotuns Förtunningar, och läs det tekniska databladet noga före användning. 

Rekommenderad behandling

 • Grunda med 5-15 strykningar (vått-i-vått) Clipper I. Vått-i-vått innebär att färgfilmen ej skall torka emellan strykningarna. 
 • Späd första strykning av JOTUN Yachting lack med 10-15% av rekommenderad JOTUN Förtunning. Detta för att lacken skall få bättre inträngning i underlaget.
 • Påför minst 3-4 strykningar lack. 20-15 mycket tunna strykningar ger mycket långvarigt skydd.
 • Slipa lätt mellan strykningarna och avlägsna damm samt andra föroreningar som annars kommer att synas genom lacken.
 • Följ torktiderna som finns angivna i det tekniska databladet för respektive produkt. En enkel minnesregel är att påföra en strykning per dag. 
Undvik påföring under ogynnsamma väderförhållanden så som stark vind, stark sol, höga temperaturer (mitt på dagen en varm sommardag), låga temperaturer, hög luftfuktighet eller regn. Att tillsätta lösningsmedel rekommenderas inte, då detta reducerar filmtjockleken på varje lager färg och ökar risken för spill osv. Om du måste måla i stark vind eller vid höga temperaturer kan 5-10% lösningsmedel tillsättas. Var alltid uppmärksam på väderförhållandena för att uppnå bästa möjliga slutresultat. Använd bara JOTUN Förtunningar, och läs produktens tekniska databladet noga före användning.

 • Måla inte vid mycket höga eller låga temperaturer, i starkt solsken eller vid stark vind.
 • Vät golvet/marken för att undvika att damm och partiklar fastnar i färgen innan den är dammtorr.
 • Rör om ordentligt före och under påföring.
 • Använd lösningsmedelsbeständiga penslar och rullar av hög kvalitet (mohair eller skumgummi).
 • Påför tunna strykningar i träfibrernas längdriktning.
 • Efter första strykningen kan det vara nödvändigt att slipa med ett medelfint sandpapper.
 • Korsstryk lacken (90° vinkel) och håll penseln i 45° vinkel för att undvik penselränder.
 • OBS! På grund av självantändning ska använt material som trasor, sandpapper etc. omedelbart brännas eller placeras i vatten.