Påföring av grundning och mellanstrykning

1. Förberedelser

Märk upp vattenlinjen och täck alla ytor som inte skall målas innan målningsarbetet påbörjas. För bästa resultat används lösningsmedelsbeständig maskeringstejp och plast.

2. Skyddsutrustning

Tänk på att skydda dig med lämpligt ansiktsskydd, handskar, skyddsglasögon och andningsskydd. Följ anvisningar på produktens etikett och tekniska datablad för korrekt och säker användning av produkterna.

3. Omrörning

Alla färgtyper skall röras om ordentligt innan påföring, särskilt viktigt är det att ordentligt blanda två-komponents produkter. Om de inte blandas ordentligt genom noggrann omrörning så torkar produkterna inte som de skall och skyddar då inte heller underlaget. Det kan också vara svårt att få vidhäftning för nästa färgskikt vid eventuell övermålning. I ett mindre emballage kan du använda en rörpinne av trä eller metall. I större behållare är det bättre att använda en mekanisk omrörare. Oavsett vad du använder är det viktigt att redskapet är rent för att undvika att det kommer smuts och partiklar i färgen. Vinyl Primer Spray skall skakas om ordentligt innan användning.

4. Förarbete

Alla ytor som skall målas skall vara helt rena. En bra ytprofil ger bättre vidhäftning. Följande behandling rekommenderas:

 • Spola skrovet med färskvatten för att avlägsna damm, salt och andra orenheter. Om ytan är fet eller har oljefläckar skall ytan avfettas.
 • Slipa ytan. Använd P150-P180 på glasfiber och grövre sandpapper på träytor. Stålytor skall helst sandblästrar och om det inte går skall skrovet slipas med mycket grovt sandpapper eller motsvarande. Var uppmärksam så att du inte polerar metallen då det försämrar färgens vidhäftning.
 • Påför korrekt antal strykningar primer för ditt underlag. Se produktens tekniska datablad och etikett.
 • Påför avslutningsvis lackfärg eller bottenfärg. 

5. Verktyg

 • Rulle: En kort eller mellanlånghårig mohairrulle som tål lösningsmedel rekommenderas. Skumgummirulle kan också användas, men då krävs mer arbete för att få ur luften som samlar sig i rullen. 
 • Pensel: För mindre områden eller finputsning. Skall tåla lösningsmedel. Använder du en pensel av god kvalitet så minskar risken för att lösa penselhår fastnar i färgen.
 • Spruta: Högtrycksspruta är den bästa metoden för påföring av grundning. Den ger jämnare film och utan spädning kan man applicera korrekt filmtjocklek i ett lager osv. Vanlig spruta kan också användas, men då krävs påföring av flera lager. OBS! Applicering med spruta bör utföras av yrkeskunnig. 

6. Påföring

Påför rekommenderat antal strykningar. Se produktens tekniska datablad eller etikett för rekommenderat antal strykningar. Måla inte under ogynnsamma väderförhållanden så som stark vind, stark sol, höga temperaturer (mitt på dagen en varm sommardag), låga temperaturer, hög luftfuktighet eller regn. Undvik att tillsätta lösningsmedel då detta reducerar filmtjockleken på varje färglager och ökar risken för spill osv. Om du måste måla i stark vind eller vid höga temperaturer kan 5-10% lösningsmedel tillsättas. Var alltid uppmärksam på väderförhållandena för att uppnå bästa möjliga slutresultat. Använd bara JOTUNs Förtunningar, och läs det tekniska databladet noga före användning. Vinyl Primer Spray skall sprutas på 20-25 cm avstånd till underlaget och i 90° vinkel.

Generella råd för ett perfekt slutresultat

 • Undvik att grunda underlag vid mycket höga eller låga temperatur, i starkt solsken eller vid stark vind.
 • Vät golvet/marken för att undvika att damm och partiklar fastnar i färgen innan den är dammtorr. 
 • Rör om ordentligt före och under påföring. 
 • Använd lösningsmedelsbeständiga penslar och rullar av hög kvalitet (mohair eller skumgummi). 
 • Var uppmärksam på förbrukningstiden efter blandning av två-komponent produkter.
 • Kontrollera rekommenderat övermålningsintervall på det tekniska databladet. Detta är extremt viktigt vid användning av två-komponent produkter.