Applicering av bottenfärg

1. Förberedelser

Märk upp vattenlinjen och täck alla ytor som inte skall målas innan målningsarbetet påbörjas. För bästa resultat används lösningsmedelsbeständig maskeringstejp och plast.

2. Skyddsutrustning

Tänk på att skydda dig med lämpligt ansiktsskydd, handskar, skyddsglasögon och andningsskydd. Följ anvisningar på produktens etikett och tekniska datablad för korrekt och säker användning av produkterna.

3. Omrörning

All färg skall röras om noga innan påföring. Detta är speciellt viktigt med bottenfärg eftersom vissa tunga komponenter lätt sjunker till botten av emballaget. Oavsett om en omrörare eller rörpinne används skall redskapet vara helt rent så att färgen inte tillförs föroreningar. 


4. Verktyg

  • Roller: Använd mohairrulle som tål lösningsmedel.
  • Pensel: För partier där du inte kommer åt med rullen. Denna skall också vara lösningsmedelsbeständig.

5. Påföring

För att uppnå önskad filmtjocklek skall rekommenderad mängd bottenfärg påföras, även om det krävs flera strykningar. Skrovet utsätts för mest friktion i fören, längs vattenlinjen och i aktern vid propellern. Det är därför bra att påföra en extra strykning på dessa områden för att få bättre skydd mot beväxning.


Undvik påföring under ogynnsamma väderförhållanden så som stark vind, stark sol, höga temperaturer (mitt på dagen en varm sommardag), låga temperaturer, hög luftfuktighet eller regn. Att tillsätta lösningsmedel rekommenderas inte då detta reducerar filmtjockleken på varje strykning och ökar risken för spill osv. 


6. Propeller, roder och trimplan

På delar av aluminium och lättmetall kan endast Aqualine VK Spray eller NonStop VK och Racing VK i kulörerna vit eller grå användas. Aqualike VK Spray skall påföras på 20-25 cm avstånd till underlaget och i 90° vinkel.