Så upptäcker du osmos

Det är inte alltid lätt att upptäcka plastpest. Det uppdagas som regel inte förrän det uppstått blåsor. Osmotiska blåsor innehåller ofta en brunaktig vätska som luktar ättika. Om blåsorna är torra och hårda beror det oftast på att luft och lösningsmedel har blivit instängt under målningsarbetet. Dessa blåsor skadar inte glasfibern. 

Skrovet kan vara angripet av plastpest även om det inte finns några synliga blåsor, det tar nämligen tid för blåsorna att bildas. Förebyggande behandling kan inte stoppa processen när den väl har kommit igång. Finns det en misstanke om att skrovet är angripet av plastpest bör det snarast möjligt undersökas av fackman. Om skrovet är angripet av plastpest bör den behandlas snarast möjligt för att undvika att det sprider sig. 

Fullständig behandling vid osmos börjar med att gelcoaten avlägsnas helt med god marginal runt det angripna området. Skrovet skall sedan torka innan man påför Osmoshell, grundning och bottenfärg. Det viktigaste är att bygga upp ett tillräckligt tjockt lager av epoxyprodukterna då dessa är mycket mer vattentäta än gelcoat.

Treatment of osmosis