Den snabba vägen till en blank yta

Följ dessa råd för att snabbt få en blank yta!

  1. Boat Wash: Späd med vatten efter behov. Rengör med svamp. Skölj noga med färskvatten.
  2. Easy Wax: Duschas direkt på ytan (som kan vara fuktig) och polera direkt med en mikrofiberduk.