För en perfekt finish som håller hela säsongen

Följ dessa råd för en perfekt finish som räcker hela säsongen!

  1. Boat Wash: Späd med vatten efter behov. Rengör med svamp. Skölj noga med färskvatten. 
  2. Gelcoat Cleaner: Polera med mikrofiberduk. Vid maskinpolering används ullpad vid 800-1500 rpm. Produkten skall inte torka på ytan.
  3. Hard Wax: Påföres med mikrofiberduk eller luddfri trasa. Låt torka 10-15 minuter. Polera med mikrofiberduk. Vid maskinpolering används skumgummipad vid ca. 1000 rpm.