Jotun ColourDesign

Tips och tricks för appen Jotun ColourDesign

Här hittar du tips och instruktioner om hur du får bäst resultat vid maskering och färgsättning av bilderna i färgsättnings-appen Jotun ColourDesign.

När du använder Jotun ColourDesign (och andra digitala lösningar) är det bra att tänka på att färger som visas på skärmen är enbart vägledande eftersom de kommer att upplevas olika från skärm till skärm. Färgupplevelsen kan skifta under olika ljusförhållanden. Glans och underlag kan också påverka färgens utseende. Se därför alltid ett fysiskt färgprov för korrekt färgåtergivning. Rätt färgåtergivning och kvalitet kan enbart garanteras vid användning av Jotuns produkter blandade i Jotuns maskin- och programvara Jotun Multicolor. Vi kallar det Jotun Kulörtrygghet.


Börja med att registrera dig som användare

Registrera en användare

OBS! Du behöver skapa en användarprofil för att kunna spara dina bilder. 

Börja med att registrera en användarprofil på en gång. Då kan du vara säker på att allt du gör med dina bilder och projekt sparas. Om du registrerar din profil vid ett senare tillfälle kommer du alltså inte att kunna spara dina bilder.

Tips för att ta en bra bild

För att uppnå bästa möjliga resultat vid färgsättningen av dina egna bilder finns det några saker att tänka på när du fotograferar: 
 • Försök att belysa området du ska fotografera väl för att undvika att få väldigt mörka eller väldigt ljusa områden i bilden.
 • Försök att hålla händerna så stilla som möjligt så att bilden får så bra skärpa som möjligt.
 • Ju färre detaljer du har framför området du ska färgsätta, desto bättre blir maskeringen av området. Minimera mängden lampor, växter, små möbler etc. Det gäller både inne och ute. 
 • Försök att ta bilden från en så rak vinkel mot väggen som möjligt. Undvik att ta den från sidan eller ovanifrån/underifrån. Att ta bilder direkt mot ett hörn kan också ge sämre ljusförhållanden.

Att färgsätta med ljusa färger över mörka

För att bilden ska återspegla verkligheten så väl som möjligt vid färgsättningen kommer skuggor och ljus bevaras så mycket som möjligt av appen. Det innebär att färgen du lägger på ett utvalt område i bilden kommer att vara en aning transparent. Det betyder också att färgen du vill prova att se på bilden i appen kan komma att påverkas av färgen som fotograferats. Med andra ord; om du färgsätter en i verkligheten väldigt mörk vägg med en ljus färg i appen, så påverkas den ljusa färgen av den mörka originalfärgen så att den kommer att framstå som något mörkare än den är. 

Detta kan du justera genom att använda funktionen för två strykningar i appen. I menyn överst till höger (de tre prickarna) finner du ett menyval längst ner (Två lager av/på). "Två lager av" innebär att du ser en strykning, "Två lager på" innebär att du lagt på två strykningar av färgen du har färgsatt bilden med.

Se numrerade exempel nedan:

 1. Ett rum med en mörk vägg är utgångspunkten här, och är den bild som är fotograferad
 2. Färgsätt bilden med valfritt verktyg - här har vi gjort det med en väsentligt ljusare väggfärg än den som är fotograferad 
 3. Tryck på menyknappen överst till höger (tre prickar) och leta upp menyvalet "Två lager" för att lägga på en extra strykning
 4. Resultatet med två strykningar gör färgen ljusare - lite på bekostnad av skuggor och ljussättning i bilden, men du får en mer rättvisande uppfattning om väggfärgen du vill prova.

1

2

3

4

Att färgsätta exteriörbilder av trähus och panel

Den automatiska maskeringsfunktionen för interiörbilder i Jotun ColourDesign är inte tillgänglig vid färgsättning av exteriörbilder. Det är för att träpanel på våra svenska hus blir för svår för maskeringsmotorn i Jotun ColourDesign att  bearbeta. Varje panelbräda med tillhörande skarv till nästa bräda kommer att tolkas som ett eget område och det blir sammantaget inte fördelaktigt att använda denna funktion.

Därför rekommenderar vi att du använder Pensel- eller Polygon-verktyget och färgsätter manuellt med finger eller en stylus-penna. Använd gärna en enhet med så stor skärm som möjligt, t ex en iPad. Då blir det enklare att maskera och färgsätta exakt där man önskar.

Se nedan för en enkel genomgång av hur du kan använda Polygon-verktyget för att maskera och färgsätta din bild.  

1. Välj "Ute" överst på startskärmen

När du trycker på den blå kameraknappen på första sidan får du välja mellan att använda en redan sparad bild på din enhet eller att ta en ny bild. Men innan du gör det ska du se till att välja längst upp på sidan om det är en bild inne eller ute du ska använda.

2. Första skärmen efter att bilden är vald

När du har valt den bild du ska använda, antingen från sparade bilder eller en ny som du har fotograferat, öppnas bilden och du kan se att Pensel-verktyget redan är förvalt. Du kan här välja en färg direkt och börja färgsätta området du önskar med hjälp av ditt finger. Det finns dock flera val i menyn uppe till höger (knapp med tre prickar).

3. Meny med flera val

I menyn hittar du flera val - vi ska se närmare på de två fetmarkerade:

 • Ångra - ångra senaste ändring
 • Gör om - gör om ångrad ändring
 • Se originalbild / Se färgsatt bild - växla mellan den ursprungliga bilden och hur det ser ut när du har färgsatt den i appen
 • Återställ bild - återställ alla ändringar och gå tilbaka till ursprunglig bild
 • Polygon - ett alternativt verktyg för att maskera och färgsätta
 • Stäng av radera-läge - ta bort eventuell färg i en bild
 • Ändra namn på område - namnge dina färgsatta områden så att du lättare får överblick under "Mina projekt"

4. Polygon-verktyget

Efter att du har valt eller fotograferat din bild och är redo att maskera och färgsätta den, går du in under menyn och väljer Polygon-verktyget. Lägg märke till att du automatiskt får en förvald, tillfällig färg från färgalternativen nederst på skärmen. Denna färg kan du ändra senare när du vill.

5. Val av verktyg

När du har valt Polygon-verktyget kommer du att se en bekräftelse på att denna är aktiverad överst på skärmen.

6. Så använder du Polygon

Med Polygon-verktyget sätter du själv ut punkterna en och en i ytterkanten av området du vill färgsätta. 

 1. Börja med att trycka på ett ställe i en ytterkant av området du ska färgsätta
 2. Tryck på nästa ställe dit där du vill att det ska dras en ytterlinje från den första punkten. Du kan justera alla punkternas placering när du vill och du kan ångra en utsatt punkt med knappen uppe till vänster. Se röd markering på bildexemplet. 
 3. Tryck sedan där du vill att den tredje punkten ska vara - vid behov, justera placeringen efter att punkten är satt. Försök att få linjerna att följa ytterkanten av området du vill maskera och färgsätta.
 4. Sätt ut den fjärde punkten.
 5. Sätt ut den femte och sista punkten. Du behöver inte sätta en ny punkt fram till punkt 1. Det kommer att dras en linje automatiskt mellan din sista och första punkt.

7. Tryck på "Färdig"

När du har satt ut din sista punkt och justerat så att punktera är där du vill att de ska vara, trycker du på "Färdig" uppe till höger. Aktivera också gärna zoom-knappen (knappen med fyra små pilar) för att lättare kunna placera punkterna exakt. 


8. Färgsättning av bilden

När du trycker på "Färdig" färgsätts området innanför den ram du har skapat med Polygon-punkterna och det dyker upp en aktiveringsknapp i mitten av området. Du kan redan här ändra färg på området; välj en färg från alternativen  nederst och tryck därefter på aktiveringspunkten för att se denna färg på bilden. Du kan också bläddra i själva färgpalettnamnen och se på olika paletter eller söka en färg genom att trycka på förstoringsglaset nere till höger. 

9. Ta bort färgen på utvalda områden

När du har färgsatt hela området vill du säkert ta bort färgen från fönster och dörrar - och eventuellt andra områden du vill behålla originalfärgen på. Du kan även här använda Polygon-verktyget på samma sätt som tidigare, men med "radera-läge" aktiverat i menyn. Med samma teknik kan du istället sätta ut punkter runt det område som du vill radera färgen från.


Om du instället vill använda pensel-verktyget för att ta bort färgen manuellt, gör så här:  

 1. Välj Pensel-verktyget med hjälp av knappen på höger sida
 2. Öppna menyn och aktivera "Radera-läge"
 3. Börja därefter att med fingret (eller stylus-penna) ta bort färg på ett område du väljer
 4. Använd gärna zoom-funktionen så att du kan öka precisionen när du tar bort färg med fingret/stylus-pennan 
 5. Fortsätt från område till område på samma sätt tills alla områden du vill ta bort färg ifrån är färdiga

1

2

3

4

5

6

10. Prova olika färger på din bild

När du har maskerat och färgsatt färdigt kan du prova olika färger. Välj färger från urvalet nederst på skärmen och tryck på aktiveringsknappen i området för att byta färgen.
När du är färdig kan du spara din bild som ett projekt, hitta de rätta produkterna, kalkylera mängd och eventuellt dela eller skicka din inköpslista.

1024 Tidlös

1284 Svolvär

Gå tilbaka till startsidan för Jotun ColourDesign eller ladda ner Jotun ColourDesign här: