Marine, Protective and Powder CoatingsLäs mer på sidan för professionella (När du klickar på länken lämnar du denna sida och kommer till vår internationella sida för professionella.)


Jotun Decorative Paints

Jotun Decorative Paints producerar, säljer och distribuerar inom- och utomhusfärg till konsumenter och yrkesmålare över hela världen.

Jotun Marine Coatings

Jotun Marine Coatings är världens ledande leverantör av fartygsfärg vid nygyggnation samt vid underhålllsmålning i torrdocka eller ombord.

Jotun Protective Coatings

Jotun Protective Coatings skyddar värden i många olika industrisammanhang; offshore, energi, infrastruktur och hydrocarbon processing.

Jotun Powder Coatings

Jotun Powder Coatings är en ledande leverantör av pulverlacker för många olika branscher som t ex möbler, apparatindustrin, komponenter för byggindustrin, rörledningar mm.