Databehandling i Jotun

Dataskyddsförklaring, användningsvillkor, cookie policy


#YESJotun

Ta en bild på ditt hus och hem, och inspirera andra genom att tagga #JotunSverige i material på sociala medier. Jotun kommer att kontakta dig och fråga om de får dela materialet i sina kanaler, och genom att svara #YesJotun, så godkänner du att Jotun visar det i sina kanaler. 


VILLKOR 
Genom att svara #YesJotun godkänner du följande:    
Du beviljar att Jotun Sverige AB, nedan kallad ”Jotun”, har rättighet att dela materialet som du har publicerat i dina sociala kanaler (Instagram/Facebook/YouTube/Twitter) i Jotuns sociala kanaler (Instagram/Facebook/YouTube/Twitter), men även i nyhetsbrev, på sajt och egna bloggar inom Skandinavien. Materialet får endast delas om publicisten har taggat #JotunSverige och #YesJotun i sitt material. Jotun ska alltid namnge publicistens namn vid användande av materialet.  

När publicisten delar inlägget med efterföljande hashtags äger fortsatt publicisten materialet. Däremot godkänner publicisten sig rätten att Jotun får använda materialet i sina kanaler och med företagets önskemål på text till materialet. För tydligare riktlinjer vänligen gå igenom Jotuns Integritetsvillkor/Användningsvillkor.   


Härmed beviljar du att:

(a) du äger alla rättigheterna på ditt material, 
(b) du har godkännande från andra personer som eventuellt presenteras i ditt material, 
(c) du är över 18 år,  
(d) du godkänner att Jotun besitter rätten att använda materialet enligt deras Integritetsvillkor/Användarvillkor, samt rätten för tredjeparts leverantörer och lag;  


Du godkänner att Jotun har rätt att använda, presentera, distribuera, överföra och kombinera materialet efter företagets önskemål utan rätt att förankra det med dig. 

Du släpper härmed rätten och samtycker till att hålla Jotun, och personer som handlar på Jotuns vägnar, fria från alla fordringar, krav och skyldigheter i samband med användning av innehållet som beskrivs ovan. 

Du samtycker härmed och medger att Jotun har rätten till – och inte skyldighet – efter egen bedömning att vägra att publicera materialet. Jotun förbehåller sig också sätten att modifiera, överföra, visa eller radera innehåll och du avstår härmed från alla rättigheter för att få materialet ändrat.  

Jotun har rätt att ta bort innehåll som bryter mot deras Integritetspolicy eller som på annat sätt är olämpligt för användande, utan att behöva meddela dig.  

Du kan alltid återkalla beviljandet av rättigheterna till Jotun genom att ta bort bilderna, genom att mejla till yesjotun@jotun.se och be att bilderna tas bort.