Slik gjør du

Så här gör du

1. Tom och torr plasthink sorteras som plast
2. Metallhandtaget tas bort och sorteras som metall

OBS! Flytande färg och tvättvatten med färgrester ska inte tömmas i avloppet. Det skall lämnas till en lokal miljöstation eller kommunal återvinningcentral.

Plastemballage

Plastförpackningar

Märket betyder att förpackningen ska sorteras som plast och finns tryckt på plastförpackningar.

Metallhanken må fjernes

Handtaget ska avlägsnas

Metallhandtaget som finns på förpackningen måste först tas bort och sen sorteras som metall.

Flytende malingsrester

Flytande färgrester

Flytande färgrester som finns kvar i burken ska lämnas till en återvinningscentral.

Grønt Punkt Norge

Gröna Punkten

Symbolen visar att företaget tar sitt producentansvar och är därmed är ansluten till nationell återvinningsorganisation som säkrar att emballage som sätts på marknaden samlas in och återvinns.

Dette gjør du når malingsjobben er ferdig

Detta ska du göra när målningen är klar

Här hittar du fler bra tips och råd om vad du bör göra när målningsjobbet är klart.

Läs mer
jotun.com