Miljömärkning och certifiering

Miljömärkning och certifiering

Jotun bedömer noggrant vilka märkningar som är aktuella vid varje given tidpunkt.

Svanen

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Syftet med officiella miljömärkningar är att förbättra vår miljö genom att göra det möjligt för konsumenter att göra miljövänliga produktval. När du väljer produkter och tjänster märkta med Svanen får du varor som uppfyller de högt ställda kvalitetskraven och som har dokumenterad miljöanpassning.

Mer information
Astma- och allergiförbundet

Astma- och allergiförbundet

Svenska Astma- och Allergiförbundet - En av deras uppgifter är att vägleda konsumenter i att välja produkter som är så skonsamma som möjligt för de som lider av astma, allergi eller annan överkänslighet. Astma- och allergiförbundets märkning fokuserar på godkänning av de produkter som är så snälla som möjligt, även för allergiker. Alla kemiska ämnen granskas och utvärderas. Emissionstester bedöms utifrån hälsokonsekvenserna för allergiker.

* Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och sörj för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).
Mer information
Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Eurofins är världsledande inom produkttester av VOC/emissioner och är ett globalt oberoende institut som testar och dokumenterar. De har också ett kontinuerligt kvalitetsprogram för att säkerställa för kunden att certifieringen håller vad som lovas över tid. Eurofins Indoor Air Comfort Gold uppfyller alla frivilliga miljömärkningar och nationella lagstadgade krav i EU för utsläpp i en och samma märkning. Eurofins Indoor Air Comfort Gold är den mest ambitiösa lågemissionsmärkningen i Europa.

Mer information
BREEAM

BREEAM

BREEAM är ett heltäckande klassificeringssystem för byggnader och fastigheter, som dokumenterar skillnader i miljö- och hälsopåverkan, och som gör det enklare att göra rätt val. BREEAM-SE är en svensk anpassning med koppling till relevanta standarder och regler inom energi och miljö.

Jotun samarbeter med Byggbranschen och publicerar BREEAM HEA9-formuläret på Cobuilder. Här ges information om huruvida produkterna uppfyller emissionskriterierna i BREEAM och VOC direktivet, samt Svanen. För att ladda ner dokument, gå in på www.cobuilder.com.

Mer information
Svanen

EPD

En EPD (Environmental Product Declaration) är ett kortfattat tredjepartsverifierat och registrerat dokument med information om produkters miljöprestanda under hela deras livscykel.

 

Mer information
jotun.com