Omfattande färgtester under många år garanterar hög kvalitet

FÄRGTESTER UNDER EXTREMA FÖRHÅLLANDEN

Testmetoderna bygger på över 90 års erfarenhet av ytbehandling av trähus i Skandinavien. Jotun har testområden på flera platser i Norge, bland annat i Bergen, som är en av landets mest nederbördsrika och luftförorenade städer. Dessutom testar Jotun produkterna i belastade miljöer i övriga världen. I Florida utsätts färgen för hög luftfuktighet och extrem solexponering, i luftförorenade Kina testas smutsupptagning och i Malaysias och Indiens regnskogar går färgen en tuff match mot den höga luftfuktigheten. Färgen testas också i arktiskt klimat på Svalbard.

UTOMHUSFÄRG TESTAS MINST FEM ÅR

Till skillnad från en del andra mätinstitut testar Jotun sina färger länge, utomhusfärger exponeras i minst fem år. Färgen målas på brädor som placeras såväl stående som vinklade 45 grader mot solen. Belastningen på en vinklad panel är två till tre gånger så hög som på en lodrät, vilket visar hur färgen beter sig under hela sin livslängd. Testmetoderna är identis

JOTUN produkt-utveckling och färgtester

Grundlig och omfattande testverksamhet är en förutsättning för att man ska kunna avgöra vilka produkter på marknaden som håller högst kvalitet. Därför testar Jotun inte bara sina egna, utan också konkurrenternas produkter. Ett av Jotuns viktigaste framgångskriterier i relationen med återförsäljare och kunder är att alltid ha den bästa färgen. Som skyddar huset med förväntad glans, kulör och hållbarhet, år efter år.

SÅ HÄR TESTAR JOTUN

  1. Jotun har tre teststationer i Norge, för optimal exponering mot extrema nordiska väderförhållanden. Därutöver utnyttjas Jotuns regionala teststationer i olika delar av världen, samt externa och fristående leverantörer av teknisk testverksamhet.

  2. En tidskrävande del av testproceduren är fastställandet av kriterier. Kriterierna måste vara oförändrade under hela testperioden, och gäller även när slutresultatet avläses.

  3. Jotun testar alla utomhusfärger för den nordiska marknaden under minst fem år. En lång testperiod ger den mest tillförlitliga bilden av hur färgen klarar att exponeras för extrema väderförhållanden, höga föroreningshalter och ett klimat i förändring.

  4. Jotun testar glans, kulör, smutsavvisning, tillväxt av mögel och alger, appliceringsegenskaper, torktid, vidhäftning och sprickbildning.

  5. Jotun har en egen fristående testavdelning, som är organiserad under Jotun Research and Development.

  6. Färgtesterna utförs på laboratorier, på teststationer utomhus och av professionella målare.

  7. Jotun testar sina färger kontinuerligt. Produkterna genomgår omfattande tester innan de lanseras, med reglerade uppföljningar under hela produktens livstid.

  8. Jotuns sälj- och marknadsavdelningar är viktiga bidragsgivare när testkriterierna ska fastställas, bland annat baserat på återkommande kundundersökningar. Detta är en garanti för att kundernas behov tillgodoses under produktutvecklingen.

jotun.com