Tidigare laserad eller oljad terrass

För att få ett långvarigt vackert utseende på terrassen är det viktigt att förarbetet utförs noggrant.

  1. RENGÖRING: Fukta underlaget med kallt vatten. Applicera DEMIDEKK Terrassfix med pensel monterad på ett förlängningsskaft. Produkten skall verka i 15-20 minuter. Håll ytan fuktig under hela verkningstiden, påför vid behov mer DEMIDEKK Terrassfix. På stora terrasser är det en bra idé att jobba med ett fält i taget. Läs bruksanvisningen.

  2. TVÄTTA: Efter 15-20 minuter skrubbar du ytan lätt i träfibernas längdriktning med en mjuk tvättborste avsedd för terrass.

  3. SKÖLJ: Skölj noggrant med vatten, undvik högt tryck – gammal lasyr avlägsnas enkelt! Rester av gammal lasyr och olja kan försämra lasyrens kvalitet och livslängd. Upprepa behandlingen vid behov.

  4. LASERA: Applicera DEMIDEKK Terrasslasyr när träet är torrt. Applicera lasyr på två brädor åt gången och påför lasyr i hela brädornas längdriktning för att undvika ett flammigt slutresultat. En strykning räcker. Terrasslasyren skall inte bilda film, utan bara tränga in i träet. Torka noga bort överskottet som inte träet suger åt sig med en mjuk, luddfri trasa.

Nytt trä på terrassen

  1. Låt brädorna torka i 4-6 veckor efter montering. Detta är viktigt då fukt i virket kan påverka slutresultatet negativt.

  2. Tvätta brädorna noggrant med vatten och en mjuk borste för att avlägsna rester av salter från impregneringen. Om terrassen stått obehandlad i flera månader/år bör den tvättas med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion. Späd med 1:15 vatten för att avlägsna smuts och alger. Allt grånat trä och fiberresning avlägsnas genom slipning när träet är torrt (använd slipkloss monterad på förlängningsskaft).

  3. När träet är rent, fast bundet och torrt kan DEMIDEKK Terrasslasyr appliceras
jotun.com