Zmniejszenie ilości odpadów

Odpowiedzialnie pozbywamy się odpadów chemicznych, abyśmy wszyscy mogli cieszyć się bardziej kolorowym światem.

Niebezpieczne odpady  w Jotun
Naszymi kluczowymi celami są Redukcja, ponowne wykorzystanie i recykling, które mają być stosowane we wszystkich naszych działaniach, w tym odpadów z biur, a także odpadów produkcyjnych. Ograniczenie i utylizacja odpadów chemicznych to główny obszar zainteresowania. Przestarzałe towary są głównym źródłem odpadów chemicznych w firmie Jotun. Dlatego nieustannie pracujemy nad tym, jak przerabiać i utylizować w sposób bardziej przyjazny dla środowiska niż tylko ich złomowanie. Uważamy, że zrównoważony rozwój pozwala zbudować długoterminową przewagę konkurencyjną.
Zmniejszenie ilości odpadów
- Redukcja i usuwanie odpadów chemicznych to główny obszar zainteresowania
- Cel: Zmniejszenie ilości odpadów z 2,0 do 1,5% wielkości produkcji przed 2018 r.


Umowy z dostawcami i audyty
- Harmonizacja umów pod kątem sformułowania GreenSteps
- Włączenie GreenSteps do schematów audytu dostawców
- Wprowadzenie „Szybkiej oceny roślin”, w której wprowadzane są obszary zainteresowania GreenSteps