Redukcja rozpuszczalników i emisji lotnych związków organicznych

W Jotun czujemy się zobowiązani do oferowania naszym klientom bardziej ekologicznych produktów, które jednocześnie zachowują wysokie standardy jakości i niezawodności. Oznacza to, że duża część naszych produktów nie zawiera LZO

LZO (lotne substancje organiczne) są tradycyjnie stosowane jako rozpuszczalniki w produktach malarskich.

Substancje te mogą powodować chroniczne skutki zdrowotne i przyczyniać się do wysokiego poziomu ozonu i smogu na poziomie gruntu, dlatego w wielu krajach ich stężenie jest regulowane.

W ostatnich dziesięcioleciach Jotun włożył wiele wysiłku w rozwój produktów, ze zmniejszajoną zawartością LZO. Dzięki temu możemy dziś  oferować bezpieczniejsze produkty wszystkich kategoriach.

Jotun uznaje zrównoważony rozwój za długoterminową przewagę konkurencyjną.

Reducing solvent share of production volume

  • We develop technologies to reduce the VOC content of our products
  • Today we can offer products with low VOC content in all product categories