Zmniejszenie śladu węglowego

Jotun jest szczególnie zaangażowany w zmniejszanie śladu węglowego w całym łańcuchu wartości

Co to ślad węglowy?

Ślad węglowy jest miarą wpływu naszej działalności na środowisko, a w szczególności na zmianę klimatu.
Odnosi się do ilości gazów cieplarnianych wytwarzanych w naszym codziennym życiu poprzez spalanie paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej, ogrzewania i transportu itp.

Ślad węglowy jest miarą wszystkich gazów cieplarnianych, które produkujemy indywidualnie i ma jednostki ton (lub kg) ekwiwalentu dwutlenku węgla.

W firmie Jotun uważamy, że zrównoważony rozwój pomaga nam zbudować długoterminową przewagę konkurencyjną.


Ślad węglowy działalności Grupy Jotun w 2020 roku

Supply chain - Strategic study of distribution activities in Europe

Zasady przewodnie - Mniej punktów magazynowych w Europie - Mniej podwójnej obsługi, mniej całkowitych zapasów i mniej przestarzałych towarów do zniszczenia
Optymalizacja na minimalnym l*km - Optymalizacja transportu - Wewnętrzne rozdysponowanie zamówień do najbliższego dostawcy na rynku - Dostawa niektórych produktów do Grecji z Turcji zamiast z Hiszpanii

Badanie łańcucha dostaw - Wyniki

- Zmniejszenie liczby lokalizacji magazynowych w Europie (28 -> 18) - Zmieniono na geograficznie bliższe alternatywy pozyskiwania - Z tą samą usługą dostawy