Szkolenia Jotun Polska


Jotun Polska już od wielu lat sygnuje swoją marką profesjonalne szkolenia dla malarzy.
Podczas spotkań uczestnicy mają możliwość uzyskania technicznych informacji na temat dostępnych systemów malarskich dostępnych na rynku. Przedstawiamy Państwu rozwiązania firmy Jotun, ale również innych dostawców dostępnych na rynku. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowanych specjalistów FROSIO z wieloletnim doświadczeniem, którzy podczas warsztatów dzielą się z Państwem swoją wiedzą.
Więcej informacji: 
tel:  +48 511 867 069 
mail: tsd.poland.marine@jotun.com

Serdecznie zapraszamy,
Jotun Polska

Szkolenie zgodnie ze standardem Norsok M-501 oraz Epoxy teoretyczne

TERMINY SZKOLEŃ

dostępne terminy szkoleń


Szkolenie zgodnie ze standardem Norsok M-501 oraz Epoxy - 27.01.2022 
>> Zapisy Online << 
Szkolenie zgodnie ze standardem Norsok M-501 oraz Epoxy - 24.02.2022 
>> Zapisy Online << 
Szkolenie zgodnie ze standardem Norsok M-501 oraz Epoxy - 24.03.2022 
>> Zapisy Online << 

ZAPISY

Na szkolenie można zapisać się kontaktując się z nami telefonicznie lub przez email:  tel:  +48 511 867 069  mail: tsd.marine.poland@jotun.com

ZAKRES TEMATYCZNY

Norsok
 • Wprowadzenie do Standardu Norsok M-501
 • Procedury i wymagania Standardu Norsok M-501
 • Rola inspektora, zadania, wyposażenie
 • Przygotowanie podłoża przed przystąpieniem do czyszczenia strumieniowo-ściernego
 • Czyszczenie i przygotowanie podłoża przed aplikacją farb
 • Ocena przygotowania powierzchni
 • Kontrola warunków klimatycznych
 • Przygotowanie do aplikacji farb dwuskładnikowych (mieszanie i rozcieńczanie)
 • Omówienie różnych metod aplikacji farb
 • Parametry natrysku hydrodynamicznego
 • Ocena jakości powłok
Epoxy
 • Farby chemoutwardzalne (’EPOXY')
 • Omówienie wpływu szkodliwości czynników chemicznych
 • Alergie i zmiany na skórze
 • Farby epoksydowe, poliuretanowe, epoksydowo-fenolowe, izocyjaniany oraz rozcieńczalniki
 • Karty Charakterystyki Produktów Niebezpiecznych (KChPN)
 • Farby dwuskładnikowe – zasady użycia
 • Środki ochrony osobistej

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA

Część teoretyczna szkolenia prowadzona jest w formie wykładu i zakończona jest testem, którego rezultat stanowi podstawę do wystawienia Dyplomu Norsok M-501 oraz Epoxy

KOSZT

Cena szkolenia teoretycznego Norsok M-501 oraz Epoxy  wynosi 1799 PLN brutto