Certyfikaty

Farby i systemy powłok Jotun są szeroko testowane przez profesjonalne instytuty i towarzystwa klasyfikacyjne.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, skontaktuj się z lokalnym oddziałem Jotun.

Wybierz Krajową Ocenę Techniczną (KOT), aby zobaczyć proponowane zestawy powłok malarskich.

Farby antykorozyjne IBDiM

a. Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych (KDWU)

2020 KDWU Jotun 6 (stal)
2020 KDWU Jotun 7 (metalizacja i ocynk)

Farby antykorozyjne ITB

a. Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych (KDWU)

2020 KDWU ITB Jotun 2
2020 KDWU ITB Jotun 5