Najlepsza ochrona

Baltoflake Ecolife jest zalecana dla powierzchni narażonych na ekstremalne zużycie mechaniczne i trudne warunki eksploatacyjne.  
 
Szybkoutwardzająca się
Baltoflake Ecolife schnie tak szybko, że można po niej chodzić już w trzy godziny po aplikacji. Idealna do malowania w strefach pływów, gdzie czas schnięcia jest kluczowy. 
 
Kilka warstw
Nałożyć natryskiem do 1500 mikronów w jednej warstwie na pionową powierzchnię stalową bez ściekania.   
 
Wyjatkowa ochrona
Baltoflake Ecolife zapewnia ochronę przed wodą, chemikaliami, rozpuszczalnikami, ścieraniem i uszkodzeniami mechanicznymi, przewyższa tradycyjną ochronę, jaką dają powłoki metalizujące i epoksydowe.
 
Pre-kwalifikacja NORSOK
Baltoflake Ecolife jest stosowana w pre-kwalifikowanych systemach NORSOK (System No. 1 and 7). 

NORSOK Systems No 1
NORSOK Systems No 7