to TankFast

Tankguard Storage

Tankguard Storage to dwuskładnikowa powłoka nowolakowo-epoksydowa. Specjalnie zaprojektowna jako powłoka do zbiorników, posiada wysoką odporność na chemikalia. Może być stosowana jako grunt, międzywarstwa lub warstwa finalna w warunkach atmosferycznych i w zanurzeniu.

Typ produktu: Ochrona zbiorników
Obszary użycia:

System powłokowy do wewętrznych powierzchni zbiorników na morzu, lądzie, do zbiorników podziemnych i rurociągów, zbiorników do magazynowania chemikaliów, zbiorników na ścieki, na szarą wodę i wodę technologiczną, na ochronne zapory betonowe, rurociągi p. poż i zbiorniki płuczki wiertniczej. 

Powierzchnia: Właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej i z betonu
  • Odporność chemiczna
  • Odporność na ropę naftową w temperaturach do 90°C
  • Aplikacja dwóch warstw w ciągu jednego dnia
  • Elastyczny zakres grubości suchej powłoki (125 - 200 μm)

Tank Linings for Industry brochure

Karta Techniczna (Polish) - Zmień kraj/język

Tankguard Storage Comp A - Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego (Polish) - Zmień kraj/język

Tankguard Storage Comp B - Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego (Polish) - Zmień kraj/język

Podręcznik aplikacji (English)