to TankFast

Tankguard SF

Tankguard SF to bezrozpuszczalnikowa powłoka nowolakowo-epoksydowa o bardzo dobrej odporności chemicznej, odporna na ropę naftową w temperaturach do 140°C i produkty naftowe. Może być nakładana od grubości 150 µm do 500 µm. 

Typ produktu: Ochrona zbiorników
Obszary użycia:

Powłoka do wewnętrznych powierzchni rurociągów i zbiorników do magazynowania chemikaliów, na ścieki, wodę szarą i technologiczną, ochronne zapory betonowe, rurociągi p.poż. oraz zbiorniki płuczki wiertniczej, znajdujących się na morzu, na lądzie i pod ziemią. Szczególnie odpowiednia dla ropy naftowej - nawet w temperaturach do 140°C.

Powierzchnia: Właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej i z betonu
  • Wysoka odporność na produkty ropopochodne, węglowodory, zasady, środki chemiczne i pośrednie
  • Odporność chemiczna na ropę naftową w temperaturach do 140°C
  • Bezrozpuszczalnikowa powłoka nowolakowa o szerokim zakresie grubości suchej powłoki (150-500 µm)

Tankguard SF brochure

Karta Techniczna (Polish) - Zmień kraj/język

Tankguard SF Comp A - Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego (Polish) - Zmień kraj/język

Tankguard SF Comp B - Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego (Polish) - Zmień kraj/język

Podręcznik aplikacji (English)