to TankFast

Tankguard Plus

Tankguard Plus to dwuskładnikowa powłoka nowolakowo-epoksydowa utwardzana poliaminą. To specjalnie zaprojektowna powłoka do zbiorników, która posiada wysoką odporność na chemikalia. Tankguard Plus może być stosowana jako grunt, międzywarstwa lub warstwa finalna w warunkach atmosferycznych i w zanurzeniu.

Typ produktu: Ochrona zbiorników
Obszary użycia:

Wewnętrzne powierzchnie zbiorników na morzu, na lądzie, zbiorniki podziemne i rurociągi, zbiorniki do magazynowania chemikaliów, zbiorniki na ścieki, na szarą wodę i wodę technologiczną, ochronne zapory betonowe, rurociągi p. poż i zbiorniki płuczki wiertniczej. Szczególnie odpowiedni dla ropy naftowej - nawet w temperaturach do 160°C, nadaje się również dla ciężkich substancji chemicznych w wyższych temperaturach.

Powierzchnia: Właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej i z betonu
  • Odporność chemiczna na ropę naftową w temperaturach do 160°C
  • Odporność na chemikalia
  • Gładka powierzchnia

Tank Linings for Industry brochure

Sour crude oil test article

Karta Techniczna (Polish) - Zmień kraj/język

Tankguard Plus Comp A - Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego (Polish) - Zmień kraj/język

Tankguard Plus Comp B - Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego (Polish) - Zmień kraj/język

Podręcznik aplikacji (English)