Doskonałe rozwiązanie dla mniej wymagających środowisk

Odpowiednia ochrona 
Nawet przy niższych grubościach powłoki, Jotamastic zapewnia odpowiednią ochronę w mniej wymagających środowiskach.
 
Tolerancja gorzej przygotowanych powierzchni 
Specjalnie opracowana dla powierzchni, dla których optymalne przygotowanie podłoża jest niemożliwe lub nie jest wymagane, przeznaczona do konserwacji i naprawy. 
 
Produkty 
Jotamastic 80 jest dostępna w różnych wariantach do stosowania w sytuacjach, gdy potrzebne jest dalsze wzmocnienie jej kluczowych funkcji.
  • Aluminium: efekt bariery w ekstremalnych warunkach i lepszej odporności na odspojenie katadowe w przypadku bezpośredniego kontaktu ze stalą.
  • MIO: zawierająca mikę żelazną w celu zwiększenia efektu barierowego i odporności na ścieranie.
Rozwiązania 
Stosowana w wielu przypadkach: 
  • bezpośrednio na metal
  • jako międzywarstwa na grunty cynkowe
  • w zanurzeniu