to TankFast

Chemflake Special

Chemflake Special to wzmocniona płatkami szklanymi powłoka na bazie nienasyconej żywicy winyloestrowej. Szybkoschnąca, ultra grubopowłokowa farba barierowa bardzo odporna na chemikalia. Odpowiednia również w połączniu z matami z włókna szklanego.

Typ produktu: Ochrona zbiorników
Obszary użycia:

Zbiorniki na chemikalia, chłodnie kominowe, rury, zbiorniki na szarą wodę i wodę technologiczną, na ochronne zapory betonowe. 

Powierzchnia: Właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej i z betonu
  • Odporność na chemikalia i kwasy
  • Szybkie utwardzanie
  • Ultra grubopowłokowy, do 600–750μm w jednej warstwie
  • System 1–2 powłokowy
  • Odporność na działanie ropy naftowej do temperatury 90°C
  • Odporność na wysoką temperaturę w wodzie morskiej do 85°C

Chemflake brochure

Karta Techniczna (Polish) - Zmień kraj/język

Chemflake Special - Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego (Polish) - Zmień kraj/język

Podręcznik aplikacji (English)