Barrier - ochrona w środowiskach o wysokiej korozyjności

Łatwa aplikacja 

Krótki okres przemalowań i możliwość szybkiej eksploatacji 

Przygotowanie podłoża
  • Nowe konstrukcje: min. Sa 2½ (ISO 8501-1:2007)
  • Konserwacja: UHPWJ do WJ2 (NACE No.5/SSPC-SP 12)
“GreenSteps” – ochrona zdrowia, środowiska i troska o bezpieczeństwo
  • Produkt zgodny z normą ASTM D520 typ II pyłu cynkowego
Normy 
Produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi składu SSPC paint 20, level 2 i ISO 12944/ISO 20340 oraz normą ASTM D520 type II pyłu cynkowego.
NORSOK Systems No 1