Serwis Techniczny

Aby zapewnić długotrwałą ochronę i optymalne wyniki inwestycji w powłokę, Jotun oferuje wysokiej jakości i wydajną obsługę techniczną zgodnie z jednolitymi standardami na całym świecie. Serwis techniczny firmy Jotun to przede wszystkim zespół ponad 1000 wykwalifikowanych doradców ds. Powłok, którzy większość swoich prac wykonują na miejscu. Są kształceni w ramach szeroko zakrojonego wewnętrznego programu szkoleniowego o nazwie Team No.1, a ponadto większość z nich posiada certyfikaty NACE lub FROSIO. Przeczytaj więcej na temat „Szkolenie personelu Jotun” na stronie "Szkolenia techniczne".

Jak możemy Ci pomóc?

Photographer: Morten Rakke

Oferowane przez nas usługi to:

 • Profesjonalne porady dotyczące malowania Twojego projektu malarskiego w dowolnym miejscu.
  • Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania i optymalnego proces pracy dla Twojego projektu
  • Porady dotyczące stosowania i aplikowania określonych produktów
  • Pomoc przy wszystkich krokach procesu malowania
 • Porady, jak najlepiej dbać o zabezpieczone powierzchnie
 • Możliwość szkolenia personelu na miejscu lub na pokładzie w zakresie konserwacji zasobów
Aby uzyskać pomoc techniczną lub uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Jotun.

Czego możesz potrzebować?

Jeżeli zdecydowali się Państwo wybrać firmę Jotun jako dostawcę powłok do swojego projektu, to mogą być spokojni i pewni tego, że spełniamy powierzone nam oczekiwania. W celu zapewnienia wysokiej jakości systemu powłokowego kluczowe znaczenie mają następujące czynniki:

 • Dobra specyfikacja farby oparta na lokalnych warunkach aplikacji, końcowej ekspozycji i oczekiwanej żywotności
 • Plan projektu dotyczący aplikacji farby, aby zapewnić płynny projekt
 • Jasny i szczegółowy plan kontroli i testów
 • Aplikacji przez dobrze przygotowanego i wyszkolonego aplikatora.
 • Kompetentny zespół ds. Kontroli jakości i obsługi technicznej, aby zapewnić przestrzeganie specyfikacji przy zachowaniu tej samej jakości przez cały projekt
Zespół doradców ds. Powłok technicznych odpowiedzialny jest za prawidłowe wykonaniu projektu na miejscu, podczas gdy zespół, którego wzywamy do pomocy technicznej, przygotowuje specyfikację lakieru oraz potencjalny plan inspekcji i testów.
Czynniki zewnętrzne mogą mieć wpływ na to, jak system powłokowy będzie zachowywał się w przyszłości, a słaba praca malarska może prowadzić do osłabienia warstwy farby, a w rezultacie może skrócić żywotność lub prowadzić do wyższych kosztów konserwacji. Dlatego ważna jest inspekcja procedury malowania, a posiadanie doradcy firmy Jotun ds. Powłok przy Państwa projekcie jest gwarancją jakości dla Ciebie jako właściciela.

Doradca ds. Powłoki zadba o to, aby farba została nałożona prawidłowo i we właściwych warunkach. Typowe obowiązki doradcy ds. Powłok obejmują zapewnienie, że:
 • Stosowane i przestrzegane są tylko aktualne specyfikacje.
 • Przygotowanie powierzchni stali jest wykonane prawidłowo, np. zaokrąglanie ostrych krawędzi, szlifowanie defektów powierzchni i usuwanie odprysków spawalniczych.
 • Farby i inne materiały eksploatacyjne są używane prawidłowo, np. odtłuszczacze, rozcieńczalniki.
 • Weryfikacja stanu technicznego sprzętu do przygotowania i aplikacji.
 • Farby składowane są prawidłowo.
 • Dokumentujemy isprawdzamy czy przygotowanie, warunki otoczenia oraz grubość powłoki i czas przemalowania są sprawdzane są zgodne z wymaganiami.
 • Przestrzegane są przepisy BHP (BHP i Środowisko).
 • Testy i analizy są przeprowadzane we właściwy sposób za pomocą skalibrowanego i właściwego sprzętu testowego.
 • Prace, inspekcje i testy są dokumentowane i raportowane w akceptowalny sposób.
Aby uzyskać pomoc techniczną lub uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Jotun..


Technical Service - Role of the coating advisor