Regulamin

Przystępując do korzystania z witryny www.jotun.com lub innych strony internetowych Jotun, zgadzasz się na następujące warunki:
Ta strona internetowa, w tym zawartość, jak również dobór i układ treści poszczególnych stron lub zbiorów, są w pełni własnością Jotun, chyba że podano inaczej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jesteś uprawniony do przechowywania wypisów z witryny firmy Jotun i drukowania kopii tylko do osobistego niekomercyjnego użytku. Innego rodzaju zastosowania, reprodukcje, tłumaczenia, adaptacje, aranżacje, wszelkie inne zmiany, dystrybucja lub przechowywanie tej stronie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Jotun jest zabronione. Ani Jotun, ani żadna z naszych spółek podległych nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek innej strony internetowej, która nie jest pod kontrolą Jotun, przez którą być może uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej, lub do których można uzyskać dostęp z naszej strony internetowej. Jotun i jej spółki podległe nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do materiałów na innych stronach internetowych.