Jotun Proff

Jotun har bred kunnskap om maling og farger. Den kunnskapen deler vi gladelig med våre kunder. Du skal være trygg på våre produkter, og er det noe du lurer på, skal du være sikker på at hos Jotun får du svar. Vår kunnskap er din kunnskap!

YTELSESERKLÆRING FOR JOTUN SPARKEL OG SPARKELREMSE PAPIR FINNER DU HER

KVALITETSSIKRINGSSKJEMA FOR MALEARBEIDER FINNER DU HER

SPRØYTEMAL UTENDØRS MED OPTIMAL

Alle vet at Jotun OPTIMAL tørker raskt. Overraskende få benytter den unike muligheten det gir til å sprøytemale ute. Vi har latt profesjonelle malere teste påføring av Jotun OPTIMAL med malesprøyte og varmeslange. Responsen er svært positiv. 


Se video og les mer her

Nedenfor kan du lese og laste ned Jotun PROFF-brosjyren

Last ned PDF-versjon av Jotun PROFF-brosjyren