SENS - trygg fra første strøk

SENS er utviklet i samarbeid med Norges Astma- og allergiforbund.  Produktserien ble lansert i 2008 som et alternativ til forbrukere som er helsebevisste, og ønsker et produkt som ivaretar egen og familiens helse. SENS er derfor et trygt valg for alle.

Hele SENS-serien med ny konservering i 2012

Alle produkter som inneholder vann må konserveres for å hindre vekst av mikroorganismer. Konserveringsmidler tilsettes mange forskjellige typer produkter, som kosmetikk, rengjøringsmidler, papirvarer, mat og maling. Det blir stadig større bevissthet rundt konserveringsmidler, ettersom konserveringsmidler i ulike produkter gjør at noen forbrukere utvikler intoleranse.

I 2012 relanserte Jotun hele SENS-serien med ny og forbedret konservering.

Ofte er det også slik at noen ikke reagerer på enkeltstoffer, men kan reagere på total-sammensetningen. I SENS har vi derfor ikke vurdert stoffer kun enkeltvis, men både hver for seg og samlet. Slik at de som bruker SENS ikke blir utsatt for kryssallergi.