LADY Våtrom er en meget vannfast maling som inneholder sopphindrendemidler. Lady Våtrom kan benyttes som vanntettende og vannavvisende overflatesjikt på vegger i våtrom og våtsoner. Produktet kan brukes på underlag av betong, puss og bygningsplateregnet for våtrom.