Ubehandlet tak

Velg hvilket underlag det er på det ubehandlede taket du ønsker å behandle, se hvordan du går frem og/eller hvilke produkter som er aktuelle.