Osmoseprodukter

Plastpest regnes for å være glassfiberbåtens hovedfiende. Fenomenet skyldes kjemiske reaksjoner under gelcoaten som følge av vanninntrenging, og skader både glassfiberlaminatet og skrogets bruddmotstand.

Osmoseprosessen

Osmose er prosessen som jevner ut forskjellen i trykk og fuktighetsnivå på hver side av gelcoaten. Motsatt av hva mange tror er ikke gelcoaten 100% vanntett, så over tid vil noe fuktighet trenge inn til glassfiberlaminatet, enten fra sjøen eller fra vannansamlinger på innsiden av skroget. I alle tilfeller vil vannet reagere med kjemikalier i laminatet. Hvis denne prosessen får fortsette uforstyrret vil vannet fortsette å trenge inn til skroget er mettet.
 
Hvor fort problemet oppstår og hvor stor skade de gjør er avhengig av faktorer som materiale, produksjonshastighet, kvaliteten på glassfiberet, setningstid for polyester, vanntemperatur osv. Osmose er et potensielt problem for glassfiberbåter på samme måte som korrosjon er for båter med metallskrog. For å forebygge problemet er det svært viktig å påføre riktig malingsystem så tidlig som mulig.

Hvordan dannes osmose?

How does osmosis occur?

Osmose er en diffusjon (transport) av vann gjennom en halvgjennomtrenglig film som f.eks gelcoat fra et område med en løsning med høy konsentrasjon av vann til et område med en løsing av lav vannkonsentrasjon for å danne en likevekt. Disse områdene kan være i selve polyester bindemiddelet (gultområde), i glassfiberlaminatet (grått område) eller mellom glassfiberlaminatet og gelcoaten (rødt område). Over tid vil dermed områdene på begge sider av membranen (gelcoaten) ha lik konsentrasjon av vann, noe som vil skape blærer med et hydraulisk trykk på baksiden av gelcoaten.