Sparkel

Sparkel brukes til å reparere skader i skroget. Sparkel kan legges på i høy filmtykkelse og kan enkeltslipes. Sparkler er harde og gir god skadebeskyttelse, men må også være fleksible nok til ikke å sprekke, særlig hvis de skal brukes på seilbåter.

Deres viktigste egenskaper er:

  • Å gi et jevnt og glatt skrog
  • Å gi heft til hele malesystemet
  • Å gi minst mulig tap av filmtykkelse og volum ved slipearbeid
Det fins mange slags sparkler, men Jotun anbefaler to-komponentepoksysparkler fordi de jevnt over har høyere vannbestandighet og er mindre utsatt for løsemiddelskader enn polyestersparkel. Epoksysparkel er også både hardere og mer fleksibel enn polyestersparkel. Under vannlinjen kan kun epoksysparkel brukes.
 
NB! Sparkel må påføres mellom to lag primer (sandwich-teknikk) for å sikre at grunningslaget blir helt tett. På denne måten unngår vi både vanninntrenging og løsemiddelinntrenging, som i sin tur forårsaker matte flekker på ytre lag.

Sparkelfarger

Hver enkeltkomponent i Jotun Yachting sparkel-serien har ulik farge for å lette blandearbeidet. Vanligvis har komponentene kontrasterende farger, slik at blandingsforholdet er riktig så snart blandingen har en ensartet farge og ingen spor av komponentfargene er synlige.

Ulike typer sparkel

Jotun Yachting tilbyr tre ulike epoksysparkler og et reparasjonsmiddel for gelcoat. Disse har hvert sitt bruksområde. Den ene er en ultralett sparkel for større reparasjoner, en finishingsparkel for mindre reparasjoner og en glatt finish, og en epoksysparkel for punktreparasjon. Hovedforskjellene mellom dem ligger i hvilken finish de gir samt hardhetsgraden og vanntettingsegenskapene. Alle er enkle å slipe.