Motorer og kjølsvin

1. Kjølsvin

Kjølsvin er som regel et problemområde på grunn av de store mengdene vann og olje de inneholder. Problemene med kjølsvin skyldes en kombinasjon av dårlig tilgjengelighet, trange rom, sjøvannsinnhold, ferskvannsinnhold etter regn og renhold, samt innhold av olje og drivstoff etter lekkasjer. Det er også fare for at osmoseproblemer kan oppstå her dersom glassfiberskrog ikke er tilstrekkelig beskyttet (se seksjonen om plastpest).

Malinger for kjølsvin må tilfredsstille følgende krav:  • Danne en vanntett barriere
  • Skape tilstrekkelig bestandighet mot vann, olje og drivstoff
  • Lang varighet grunnet vanskelig tilgang til området de skal beskytte 
En-komponentprodukter har vært mye brukt siden de tørker raskt og er enkle å påføre. Jotun Yachting anbefaler imidlertid et av våre to-komponentsystemer fordi det gir bedre beskyttelse og problemfrie kjølsvin.

2. Motorer

Bare ordentlig vedlikehold kan holde motoren i topp stand slik at du kan ferdes trygt. Motorens ytre er ikke alltid så attraktivt, men løsningen er enkel: Mal motoren for å beholde et nytt utseende. Slik beskytter du den mot korrosjon samtidig som du forenkler renhold og vedlikehold.

Maling for motorer må:

  • Være vann- olje- og drivstoffbestandige
  • Lang varighet grunnet vanskelig tilgang til området de skal beskytte
En-komponentprodukter har vært mye brukt siden de tørker raskt og er enkle å påføre. Jotun Yachting anbefaler imidlertid et av våre to-komponentsystemer fordi det gir bedre beskyttelse og problemfrie lenser.

Farger

Motorfabrikanter maler ofte motoren i sine egne farger. Skulle du ønske en annen farge på motoren, kan Jotuns Multicolor-system tilby den nyansen du ønsker.

Toppstrøk

Alle Jotun finish-produkter (se kapitlet om toppstrøk) kan brukes til vedlikehold av motorer. Etter påføring av riktig primer (AntiPest eller Epoxy Yacht HB), kan du legge et strøk TopGloss, TopOne eller Shipolin. Utenpå Vinyl Primer bruker du TopOne eller Shipolin.