Bunnstoff

Som stolt båteier ønsker du at båten din skal yte sitt aller beste gjennom hele sesongen. For å gjøre det mulig er det viktig å forhindre begroing på skroget. Valg av riktig bunnstoff for din båt og din type bruk er derfor meget viktig, også for å minske fritidsbåters påvirkning på miljøet.

Hvorfor bruke bunnstoff?
Den vanligste formen for båtpuss er påføring av bunnstoff,
eller stoffing. Stoffing er avgjørende for en vellykket båt-sesong, siden det er svært vanskelig å få skroget rent når det først har blitt begrodd. Begroing fører til lavere hastigheter, høyere drivstofforbruk, skade på malingsystemet, blokkering av vannledninger osv. Jo lenger groen får sitte, desto vanskeligere blir den å fjerne.  

Hensikten med bunnstoff er å:

  • Forhindre eller begrense begroing av alger og dyr
  • Redusere friksjonen for å oppnå ønsket fart
  • Senke drivstofforbruk ved å redusere vannmotstanden
  • Unngå skade på malingsystemet og beskytte skroget
Et rent skrog gjennom hele sesongen reduserer forbruket av drivstoff og dermed skadelige CO2-utslipp.

Begroing er avhengig av flere faktorer, blant annet vannkvalitet, temperatur, saltholdighet og vanndybde ved fortøyningspunktet. Gråvannsavrenning, forurensninger i vannet, nærliggende elveos,
nedbør, vegetasjon og andre faktorer kan gi store forskjeller selv mellom båter som ligger fortøyd
ved nærliggende marinaer.  

Artsmangfoldet spiller også en rolle. De ulike typene bunnstoff er utviklet for å beskytte mot de ca 4000 forskjellige artene som kan feste seg på skroget. Artene kan deles inn slik:

  • Makrobegroing: Alger og dyr    
  • Mikrobegroing eller Biofilm: Blir ofte kalt slim, og er en viskøs blanding av bakterier og andre mikroorganismer
Som følge av dette er det svært viktig å velge riktig bunnstoff for din båt. For å treffe det riktige
valget må vi ta med i betraktningen forhold som bruksprofilen og hvilke farvann båten skal brukes
og fortøyes i.