Legg i huskeliste

Beise tidligere beiset terrasse

Denne bruksanvisningen gjelder for tidligere beiset terrasse. Det er verdt å merke seg at TREBITT TERRASSEBEIS er et ett-strøks system der terrassebeisen skal trekke inn i treverket, og overskytende beis skal tørkes av med en lofri fille.

Steg 1: Forarbeid

Tidligere beiset terrassegulv, renses med TREBITT Terrassebeisfjerner, skyll meget godt med vann. På gulv med stedvis nedslitt beis, samt ved bytte av farge på beisen, anbefaler vi deg å bruke TREBITT Terrassebeisfjerner slik at underlaget blir mest mulig ensartet, og for at treverket skal kunne trekke til seg ny beisbehandling. Det gir deg det beste sluttresultatet. Trefiber-reising slipes lett vekk med slipbrett påmontert forlengerskaft.  
  1. Rengjør

Steg 2: Grunning

Trykkimpregnerte terrassegulv skal ikke grunnes før påføring av TREBITT TERRASSEBEIS.

Steg 3: Beising

Når treverket er tørt, påfører du TREBITT TERRASSEBEIS. Beis 1 – 2 bord i hele lengden. Påfør ett tynt strøk, og tørk av eventuelt overskudd med en tørr, lofri klut. Jobb raskt og effektivt. For å få et jevnt og pent resultat, anbefaler vi deg å sluttstryke tynt inn i foregående felt. Terrassebeisen skal trenge inn i treverket, og ikke danne film. TREBITT TERRASSEBEIS er en oljebeis, tynnet med vann. Det betyr at den tørker/herder som en olje og samtidig er følsom for fukt i tørke og herdetiden.
  1. Påse at gulvbordene har ensartet innsug og utseende
  2. Påfør TREBITT TERRASSEBEIS 1-2 bordlengder av gangen. Tørk av overskytende beis
  3. Terrassebeis må ikke belastes med fukt før produktet er gjennomherdet
  4. Vis aktsomhet vedrørende forflytting av tunge gjenstander på gulvet i dagene etter gulvet tas i bruk
Generelle tips: Terrassebeis vil trekke ulikt inn i treverket rundt kvister og mykere deler av treet. Dette gir et vakkert spill i fargene, men vil slites raskere der det er manglende inntrengning i treverket. Unngå påføring i fuktig vær og ved lave temperaturer. Beisen må være tørr før den utsettes for fukt. Lav temperatur, høy luftfuktighet og beis som danner tykk film på overflaten, vil forlenge tørketiden betydelig. Husk at det om våren og høsten ofte kan være lav nattetemperatur med duggfall. Sjekk at det ikke er meldt regnvær det første døgnet etter påføring.

Legg i huskeliste