Hvordan male toppstrøk

Hvordan male?

For profesjonelle er den beste metoden for påføring av toppstrøk konvensjonell sprøyte. Denne metoden sørger for en veldig jevn og blank finish. Dette krever det rette verktøyet og en viss ekspertise. I tillegg er en viss beskyttelse av nærliggende områder nødvendig for å unngå tilsøling av resten av båten. Pensel og rulle er uansett meget godt egnet til påføring, enkelt i bruk og vil gi et profesjonelt resultat.

1. Tildekking

Før arbeidet begynner er det tilrådelig å tildekke alle områder som ikke skal males med løsemiddelresistent plast.
Dersom skroget er påført bunnstoff, må hele dette området tildekkes for å forebygge søl, støvansamling og annet som vil hemme bunnstoffets effekt.mance of the antifouling. 

2. Beskyttelse

Før du starter arbeidet, husk riktig arbeidsantrekk, hansker, vernebriller og egnet åndedrettsvern. Følg anvisinger på etiketter og teknisk datablad for riktig og sikker bruk.

3. Omrøring

Alle typer maling må røres om før påføring, dette er spesielt viktig med to-komponente produkter. Uten tilstrekkelig omrøring vil ikke produktet tørke ordentlig, og heller ikke oppnå ønsket glans og hardhet. I literspann bør man bruke en rørepinne av tre eller metall, for større beholdere er det best å bruke et mekanisk røreverktøy. Pass i alle tilfeller på at redskapen er helt ren og ikke tilfører malingen urenheter.

4. Påføringsredskap

 • Sprøyte: Anbefalt, men ikke alltid mulig
 • Rull: En mellomlang eller kort mohairrull som tåler løsemidler er best. Skumrull kan også brukes, men dette medfører en god del merarbeid grunnet luft i rullen
 • Pensel: Må tåle løsemidler, og kan brukes på små flater og til finpuss. Det er viktig å velge en pensel av god kvalitet for å unngå løse penselhår i malingen

5. Overflate

Så lenge overflaten er grundig klargjort, kan man oppnå en profesjonell finish uansett påføringsmetode. Alle områder som skal males må spyles med ferskvann for å få bort salt, støv og andre urennheter. Eventuelle fett- eller oljeflekker fjernes. 


Når overflaten er ren og tørr, bør man slipe den ned for å oppnå godt feste og en feilfri overflate. Overflaten bør være matt eller halvblank etter pussing.

 1. Påfør ett strøk primer, jf tabellen
 2. Dersom overflaten har hakk, sår, hull eller lignende, må skroget sparkles etter behov. La sparkelen tørke og puss forsiktig med fint sandpapir (P240-P360).
 3. Siden sparkel er mer porøs enn maling, må reparasjoner forsegles med et ekstra strøk primer. Dette sikrer en jevn finish.
 4. Påfør toppstrøket

6. Påføring

For gjør-det-selv brukere kan toppstrøk påføres med pensel eller rull. Jotun kan være behjelpelig med teknisk informasjon ved bruk av sprøyte. Legg to strøk ved bruk av rull eller pensel. På denne måten blir toppstrøket jevnere påført, slik at glans, hardhet og bestandighet forbedres.
 
Unngå påføring under ugunstige værforhold som sterk vind, sterk sol, høye temperaturer (særlig midt på en sommerdag), lave temperaturer, høy luftfuktighet eller regn. Tilsetting av løsemidler anbefales heller ikke, da dette reduserer tykkelsen på hvert strøk og øker risikoen for sprut, sig etc. Ved sterk vind eller høye temperaturer kan 5-10% løsemiddel tilsettes. Vær alltid oppmerksom på værforholdene for å oppnå best mulig påføring og tørk. Bruk bare Jotun-tynnere, og les produktdatabladet nøye før bruk.
 
Best resultat oppnås ved krysstrøk: Første strøk påføres diagonalt, og det neste horisontalt eller vertikalt. Dette gir en jevnere overflate og en bedre finish. Bruk pensel og rull av høy kvalitet for å unngå løse penselhår og fibre i malingen. Denne metoden kan brukes for alle påfølgende strøk.

Tips for et perfekt resultat

 • Ikke utfør arbeidet ved svært høye eller svært lave temperaturer, i sterkt solskinn eller sterk vind
 • Bløtlegg gulvet rundt arbeidsplassen for å unngå støvansamling på den våte malingen
 • Rør grundig av og til, også under påføring
 • Dersom det er mulig bør du ha en arbeidskamerat
 • Bruk pensler og ruller av høy kvalitet, fortrinnsvis mohair- eller skumredskaper
 • Ved påføring av siste strøk bør penselen være fullstendig rengjort eller ny
 • Påfør med rull og stryk over med en bred pensel/fordriver med en gang
 • Hold penselen i 45 graders vinkel for å unngå penselspor