Hvordan male grunning og mellomstrøk

1. Tildekking

Vannlinjen må tildekkes før arbeidet starter. Dette gjøres best med løsemiddelbestandig tape og plast.

2. Beskyttelse

Før du starter arbeidet, husk riktig arbeidsantrekk, hansker, vernebriller og egnet åndedrettsvern. Følg anvisinger på etiketter og teknisk datablad for riktig og sikker bruk.

3. Omrøring

Alle typer maling må røres grundig før påføring, spesielt viktig er det å røre to-komponentløsninger. Uten grundig omrøring vil de ikke tørke ordentlig, og heller ikke gi den ønskede beskyttelsen. Det kan også oppstå festeproblemer for ytre lag. I literspann kan du bruke en rørepinne av tre eller metall, i større beholdere er mekanisk omrøring det beste. Redskapen må i alle tilfelle være ren for å unngå urenheter i malingen.

4. Forarbeid

Alle flater som skal males må være helt rene. God overflateprofil gir bedre heft. Her følger grunnreglene:

 • Spyl skroget med ferskvann for å fjerne støv, salt og andre urenheter. Ved fett- eller oljeflekker må overflaten avfettes
 • Puss overflaten med tørt sandpapir. Bruk P150-P180 på glassfiber, grovere papir på treflater. Stålunderlag bør helst blåserenses, men dersom dette ikke lar seg gjøre må skroget slipes med svært grovt sandpapir eller tilsvarende. Pass på at du ikke polerer metallet, siden polering hemmer malingens festeevne
 • Påfør primer etter tabellene på motstående side
 • Påfør til slutt toppstrøk eller bunnstoff

5. Påføringsredskap

 • Rull: En kort eller mellomlang mohairrull som tåler løsemidler anbefales. Skumrull kan også benyttes, men krever mer arbeid for å få ut luften som samler seg i rullen
 • Pensel: For små områder eller finpuss. Må tåle løsemidler. Bruker du en pensel av god kvalitet, unngår du løse penselhår på overflaten
 • Sprøyte: Høytrykksprøyting er den beste metoden for priming. Dette gir bedre filmdannelse, bedre tykkelse uten uttynning etc. Vanlig sprøyte kan også brukes, men dette krever påføring av flere strøk
NB! Sprøytepåføring må bare utføres av profesjonelle.

6. Påføring

Påfør anbefalt antall strøk. Unngå påføring under ugunstige værforhold som sterk vind, sterk sol, høye temperaturer (særlig midt på en sommerdag), lave temperaturer, høy luftfuktighet eller regn. Tilsetting av løsemidler anbefales heller ikke, da dette reduserer tykkelsen på hvert strøk og øker risikoen for sprut, sig etc. 


Hvis man må male i sterk vind eller ved høye temperaturer, kan 5-10% løsemiddel tilsettes. Vær alltid oppmerksom på værforholdene for å oppnå best mulig påføring og tørk. Bruk bare Jotun-tynnere, og les produktdatabladet nøye før bruk.

Tips for vellykket grunning

 • Unngå å prime ved  svært høye eller lave temperaturer, i sterkt solskinn eller vind
 • Fukte bakken/gulvet for å unngå støv på maling som ikke har tørket
 • Rør godt i malingsspannet før og under påføring
 • Bruk løsemiddelbestandige pensler og ruller av høy kvalitet (mohair eller skum)
 • Vær oppmerksom på brukstid etter blanding av to-komponentprodukter
 • Kontroller anbefalt overmalingsintervall på produktdatabladet. Dette er ekstremt viktig ved bruk av to-komponentprodukter