Hvordan male med bunnstoff

1. Tildekking

Vannlinjen må tildekkes før arbeidet starter. Dette gjøres best med løsemiddelbestandig tape og plast.

2. Beskyttelse

Før du starter arbeidet, husk riktig arbeidsantrekk, hansker, vernebriller og egnet åndedrettsvern. Følg anvisinger på etiketter og teknisk datablad for riktig og sikker bruk.

3. Omrøring

All maling må røres grundig før påføring. Dette er spesielt viktig med hensyn til bunnstoff, siden enkelte av ingrediensene (som kobber og sink) vil synke til bunns i spannet. Enten man bruker et mekanisk røreverktøy eller en rørepinne av tre må redskapen være helt ren, slik at ikke malingen blir forurenset.

4. Maleredskap

  • Rull: Bruk mohairrull som tåler løsemidler. Ved påføring av tynnsjiktbunnstoff må rullen være korthåret
    (eks. «Jordan for glatte underlag»)
  • Pensel: For partier der rullen ikke kommer til. Denne må også være løsemiddelbestandig

5. Påføring

For å oppnå ønsket filmtykkelse må den anbefalte mengden bunnstoff påføres, selv om det trengs flere strøk. Skroget møter mest friksjon forut, langs vannlinjen og akterut ved propellen. Det anbefales å påføre et ekstra strøk på disse områdene for bedre å hindre begroing.
Påfør det anbefalte antall strøk.

Unngå påføring under ugunstige værforhold som sterk vind, sterk sol, høye temperaturer (særlig midt på en sommerdag), lave temperaturer, høy luftfuktighet eller regn. Tilsetting av løsemidler anbefales heller ikke, da dette reduserer tykkelsen på hvert strøk og øker risikoen for sprut, sig etc.

6. Propeller, ror og flaps

Disse delene er oftest lagd av bronse eller andre legeringer, sjeldnere av aluminium eller stål. På deler av aluminium og lettmetall må bare Aqualine eller bunnstoff med fargene hvit eller grå brukes.