Hvordan pusse båt

Her finner du enkle arbeidsbeskrivelser for hvordan du pusser båten. I tillegg får du en anbefaling til riktig produkt for ditt prosjekt.